Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk

perfectionismetransdi

In deze cursus staan we stil bij de beschrijving en oorzaak van perfectionisme en wordt kort stilgestaan bij een aantal meetinstrumenten voor perfectionisme. Wanneer wordt perfectionisme disfunctioneel?

13th Jun 2023
10:00 - 17:00
330
6-9 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 330

Date and Location

13 Jun 2023
10:00
17:00
CCD Arnhem Arnhem Oude Oeverstraat, 120
12 Dec 2023
10:00
17:00
CCD Arnhem Arnhem Oude Oeverstraat, 120

Professions

Arts beleid en advies KNMG
6 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
6 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
6 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
6 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
6 Points
ABSG
Description

In deze cursus staan we stil bij de beschrijving en oorzaak van perfectionisme en wordt kort stilgestaan bij een aantal meetinstrumenten voor perfectionisme. Wanneer wordt perfectionisme disfunctioneel? Perfectionisme wordt vervolgens geplaatst in een leertheoretisch en cognitief gedragstherapeutisch perspectief: wat is de functie van perfectionisme en waardoor wordt problematisch perfectionisme in stand gehouden? Voorts willen we handvatten bieden voor de behandeling van perfectionistische patiënten en wellicht bevat de cursus ook wat handreikingen voor een ieder die zelf ook graag wat minder perfectionistisch in het leven zou willen staan.

Tijdens de dag zal gebruik worden gemaakt van het cognitief gedragstherapeutisch kader en de CGT interventies zoals geschetst door professor Roz Shafran.


Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ