This course is expired

Didactische competenties in supervisie

supervisiemodelsupervisiesessiessupervisie gevensupervisiecompetentiesDidactische competenties

Deze nascholing biedt de geregistreerde supervisoren nascholing om de didactische-supervisor competenties op peil te houden en waar nodig te verbeteren. De doelstelling is dat de supervisor zich na de training bewust is van de eigen (on)bekwaamheden als supervisor en een plan heeft om deze bij te houden dan wel te verbeteren. Tevens wordt aandacht besteed aan onder andere werken met praktijktoetsen, gebruik van videofeedback, observatie-instrumenten, rollenspel.

335
14-15 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 335
Excludes : Literatuur & lunch.

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Date unknown
14 Points
VGCt
Gedragstherapeut
Date unknown
14 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
15 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
15 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
15 Points
FGzPt
Description

De supervisor is in staat om onderwijsmethodieken en therapeutische methoden flexibel toe te passen in de supervisie van therapeuten in opleiding, ten einde het functioneren van de supervisant te optimaliseren in het belang van de patiënt. De supervisor toont relevante didactische competenties zoals adequaat feedback geven en ontvangen. De supervisor speelt bij opbouw, inhoud en afronding van supervisie in op de opleidings- en praktijkcontext. Na de cursus is de supervisor zich bewust van de eigen competenties en reflecteert zinvol op sterke punten en verbeterpunten in vergelijking met het competentieprofiel voor de supervisor van de VGCt en NVP.

Singel54

Cognitieve Gedragstherapie in Amsterdam
peute@singel54.nl
0206275827
54, Singel, Amsterdam, 1015AB