Schematherapie basisopleiding

Schematherapiebasisopleidingtherapie

Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn en om op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

24th Jan 2024
950
25-42 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 950
Includes : koffie/thee en digitale reader
Excludes : boeken en maaltijden

Date and Location

24 Jan 2024
10:30
20 Mar 2024
17:15
Eindhoven Eindhoven Stadhuisplein, 1
25 Jan 2024
10:30
30 May 2024
17:15
Forta Opleidingen Rotterdam Rotterdam
26 Jan 2024
10:30
22 Mar 2024
17:15
Nieuwe Energie Leiden 3e Binnenvestgracht, 23
28 Feb 2024
10:30
23 Apr 2024
17:15
Leonardo Hotel Breda City Center Breda Stationsplein, 14
29 Feb 2024
10:30
25 Apr 2024
17:15
Forta Opleidingen Rotterdam Rotterdam Meent, 110
01 Mar 2024
10:30
26 Apr 2024
17:15
BCN Utrecht Daltonlaan Utrecht Daltonlaan, 100
08 Mar 2024
00:00
24 May 2024
17:15
Forta Den Bosch 's Hertogenbosch Stationsplein, 161
08 Mar 2024
10:30
17 May 2024
17:15
Forta Maastricht Maastricht Klein Grachtje, 18
04 Apr 2024
10:30
13 Jun 2024
17:15
Meet Berlage Amsterdam Amsterdam Oudebrugsteeg, 9
15 May 2024
10:30
10 Jul 2024
17:15
BCN Utrecht CS Utrecht Catharijnesingel, 48
13 Jun 2024
10:30
21 Nov 2024
17:15
Forta Opleidingen Rotterdam Rotterdam Meent, 110

Professions

Cognitief gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
25 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
25 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
25 Points
FGzPt

Goals

Na afloop van de opleiding ben je in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

Kunnen inschatten bij welke diagnose, problematiek en omstandigheden schematherapie geïndiceerd is.
Inzicht hebben in de schematheorie en het schematherapeutisch model.
Schema’s en schemamodi herkennen en de functie hiervan analyseren.
Kennis hebben van de verschillende basisbehoeften en de therapeutische relatie (limited reparenting) hierop kunnen afstemmen.
Een casusconceptualisatie opstellen en functie- en betekenisanalyses toepassen binnen de schematherapie.
Psycho-educatie geven over schematherapie en de specifieke schema’s / modi van de cliënt.
De verschillende schemamodimodellen kunnen toepassen in de praktijk (cluster B en cluster C persoonlijkheidsproblematiek).
Een schematherapeutisch behandelplan opstellen.
De therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, omgaan met eigen schema’s).
Experiëntiële technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schemamodi; meerstoelentechniek, imaginatie en rescripting, modidialoog, etc.
Cognitieve technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schema’s en modi; cognitief dagboek, flashcards, geldigheid van schema’s toetsen, dialoog met gezonde kant, etc.
Gedragspatronen doorbreken bij disfunctionele schema’s en modi; imaginatie, rollenspel, huiswerk, etc.
Eigen schema’s en modi kunnen herkennen die een rol spelen in de therapeutische relatie.
Description

De opleiding bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht is voor de theoretische achtergrond van schematherapie, het oefenen van vaardigheden en bespreken van casuïstiek. De opleiding is erop gericht de kennis te vergroten van interventies uit de schematherapie en de toepassing binnen de klinische praktijk. Bovendien is er aandacht voor de therapeutische relatie en wetenschappelijke achtergronden. De stof wordt eigen gemaakt door middel van het bekijken van filmfragmenten, het bespreken van casuïstiek en intervisie.


Uitgangspunten

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

De opleiding richt zich inhoudelijk op het verdiepen van kennis over schematherapie en opdoen van vaardigheden m.b.t. schematherapeutische technieken. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met interventies en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de opleiding. Om optimaal gebruik te maken van de opleiding is het wenselijk dat deelnemers werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.


Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
  • Diagnostiek en indicatiestelling
  • Observatie en inzet van meetinstrumenten
  • Maken van een casusconceptualisatie, functie-analyses en betekenisanalyses
  • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende (persoonlijkheids)problemen
  • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
  • Opstellen van een behandelplan in schematermen
  • Opzet van de schematherapeutische behandeling
  • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
  • Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie


Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB