ACT - Vervolgopleiding CGt 25 uur

angststoornissenstemmingsstoornissenemotiesACT-therapeutbasisvaardighedenACTcognitieve therapieënACT beoefenen

Voortbordurend op het behaviorisme van Skinner en inzichten uit de cognitieve therapieën van Beck en Ellis ontwikkelde Steven Hayes ACT. Deze procesgerichte benadering is gelinkt aan de Relational Frame Theory (RFT). Zowel ACT als RFT zijn grondig onderzocht en blijken theoretisch krachtig en praktisch werkbaar. ACT is inmiddels uitgegroeid tot een veel toegepaste methodiek in de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder een korte beschrijving: Net als bij de MBCT gaat het ACT niet zozeer om het veranderen van negatieve gedachten en emoties maar meer om de verhouding die je ermee hebt te beïnvloeden. ACT is een effectieve interventie bij angststoornissen, stemmingsstoornissen, verslaving en somatische problematiek. ACT kan cliënten helpen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance) zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden(Commitment). Mindfulness maakt o.a. deel uit van deze therapievorm.

15th Feb 2024
895
25 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 895
Includes : koffie/thee en digitale reader
Excludes : boeken en maaltijden

Date and Location

15 Feb 2024
09:00
18 Apr 2024
16:30
Forta Opleidingen Rotterdam Rotterdam
06 Jun 2024
09:30
28 Jun 2024
16:30
Forta Opleidingen Rotterdam Rotterdam

Professions

Cognitief gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Psycholoog NIP
25 Points
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
25 Points
NIP
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
25 Points
NIP

Goals

Na afloop van de opleiding:

heeft de deelnemer inzicht en basisvaardigheid in de ACT;
kan de deelnemer deze methodiek toepassen in de eigen praktijk in groepsvorm en individueel;
kan de deelnemer uitleggen wat ACT inhoudt;
kan de deelnemer het protocol van ACT volgen en de verschillende onderdelen uitvoeren, de diverse ACT technieken toepassen;
kan de deelnemer de leergeschiedenis van de cliënt betrekken in de uitvoering van de therapie;
heeft de deelnemer zicht op de wetenschappelijke stand van zaken rondom de behandelde methodiek;
kan de deelnemer op grond van diagnostiek en indicatiestelling een uitspraak doen over het wel of niet toepassen van ACT;
kan de deelnemer meer een ACT houding toepassen binnen de werkrelatie.
Description

Onderwerpen

In de vier lesdagen wordt de theoretische achtergrond van de ACT geïntegreerd met therapeut-cliënt

oefeningen en eigen ervaring.

Belangrijke onderwerpen zijn:

• Theoretische achtergrond van ACT in de relatie met cognitieve gedragstherapie

• Wetenschappelijke onderbouwing van deze methodiek.

• ACT beoefenen (praktijk en theorie),

• Oefeningen aanbieden als therapeut

• ACT houding in de therapeutische relatie

De opleiding bevat de volgende elementen:

• Theoretische uitleg van ACT (onder andere door middel presentatie en videofragmenten)

• Literatuurstudie en -besprekingen

• Deelnemers laten oefenen in het begeleiden van oefeningen.

• Deelnemers zelf laten ondergaan van oefeningen (inclusief oefeningen thuis)

• Toetsing en evaluatie

Onderdelen die in het traject steeds terugkeren zijn:

1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.

2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.

3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.

4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB