ACT - Vervolgopleiding CGt 25 uur

angststoornissenstemmingsstoornissenemotiesACT-therapeutbasisvaardighedenACTcognitieve therapieënACT beoefenen

Voortbordurend op het behaviorisme van Skinner en inzichten uit de cognitieve therapieën van Beck en Ellis ontwikkelde Steven Hayes ACT. Deze procesgerichte benadering is gelinkt aan de Relational Frame Theory (RFT). Zowel ACT als RFT zijn grondig onderzocht en blijken theoretisch krachtig en praktisch werkbaar. ACT is inmiddels uitgegroeid tot een veel toegepaste methodiek in de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder een korte beschrijving: Net als bij de MBCT gaat het ACT niet zozeer om het veranderen van negatieve gedachten en emoties maar meer om de verhouding die je ermee hebt te beïnvloeden. ACT is een effectieve interventie bij angststoornissen, stemmingsstoornissen, verslaving en somatische problematiek. ACT kan cliënten helpen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance) zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden(Commitment). Mindfulness maakt o.a. deel uit van deze therapievorm.

15th Jun 2023
895
25 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 895

Date and Location

15 Jun 2023
09:30
30 Jun 2023
16:30
Forta Opleidingen Rotterdam Rotterdam

Professions

Cognitief gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Description

Het doel van de opleiding is dat de deelnemer:

1. alle basisvaardigheden traint die je als beginnend ACT-therapeut nodig hebt

2. kennis heeft van de 6 ACT zuilen en deze flexibel kan integreren in de behandeling

3. aan den lijve ervaart wat ACT voor jou persoonlijk kan betekenen

4. kennis heeft van de principes uit de ACT en deze kan inzetten om de relatie met sterke negatieve patronen

(schema’s) en conditioneringen te veranderen


Na afloop van de opleiding:

1. heeft de deelnemer inzicht en basisvaardigheid in de ACT;

2. kan de deelnemer deze methodiek toepassen in de eigen praktijk in groepsvorm en individueel;

3. kan de deelnemer uitleggen wat ACT inhoudt;

4. kan de deelnemer het protocol van ACT volgen en de verschillende onderdelen uitvoeren, de diverse

ACT technieken toepassen;

5. kan de deelnemer de leergeschiedenis van de cliënt betrekken in de uitvoering van de therapie;

6. heeft de deelnemer zicht op de wetenschappelijke stand van zaken rondom de behandelde

methodiek.

7. kan de deelnemer op grond van diagnostiek en indicatiestelling een uitspraak doen over het wel of

niet toepassen van ACT

8. kan de deelnemer meer een ACT houding toepassen binnen de werkrelatie.

Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB