Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld

negatief zelfbeeldzelfbeeldbehandelingCliënten

Hoe kun je mensen met een negatief zelfbeeld helpen om positiever naar zichzelf te gaan kijken? In deze cursus leer je werken met twee interventietechnieken die hier specifiek op gericht zijn en ontdek je meer over de achtergronden van dit probleem.

10th May 2023
09:30 - 12:30
475
0-9 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 475
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : eventuele boeken

Date and Location

10 May 2023
09:30
17 May 2023
12:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Cognitief gedragstherapeut
9 Points
VGCt
Gedragstherapeut
9 Points
VGCt
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
9 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
9 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
9 Points
LV POH-GGZ
Description

Negatief zelfbeeld is een veelvoorkomend, invaliderend probleem in het ontstaan en in standhouden van verschillende psychiatrische ziektebeelden. In de literatuur wordt al langere tijd de associatie beschreven tussen negatief zelfbeeld en verschillende psychiatrische diagnosen. Tevens wordt negatief zelfbeeld genoemd als negatieve voorspeller voor therapie-uitkomst. In deze cursus worden twee specifieke interventietechnieken behandeld die zich richten op behandeling van negatief zelfbeeld. Zowel het model van Fennel als de COMET-training van Korrelboom worden in de cursus besproken en de verschillende interventietechnieken eigen gemaakt. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de keuze voor bovenstaande modellen en/of EMDR rechtsom. 


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
6, Oudenoord, UTRECHT, 3511BS