Professions
Companies
count-province
112 Results
Cognitief gedragstherapeut

Populair

course image
€ 330 CCD Arnhem 12-12-2023

Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk

07 Dec
Dec
00:00

Hornsveld Psycholgen Praktijk

Physical course - single
Utrecht
6
In deze workshop maakt u kennis met deze nieuwe ontwikkelingen vanuit de overtuiging dat deze veranderingen stuk voor stuk verbeteringen zijn.
€ 210
Company Logo
07 Dec
Dec
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-9
Hoe kun je mensen met een negatief zelfbeeld helpen om positiever naar zichzelf te gaan kijken? In deze cursus leer je werken met twee interventietechnieken die hier specifiek op gericht zijn en ontdek je meer over de achtergronden van dit probleem.
€ 475
08 Dec
Dec
09:30

Forta Opleidingen

Physical course - single
Forta Opleidingen Rotterdam
25
Voortbordurend op het behaviorisme van Skinner en inzichten uit de cognitieve therapieën van Beck en Ellis ontwikkelde Steven Hayes ACT. Deze procesgerichte benadering is gelinkt aan de Relational Frame Theory (RFT). Zowel ACT als RFT zijn grondig onderzocht en blijken theoretisch krachtig en praktisch werkbaar. ACT is inmiddels uitgegroeid tot een veel toegepaste methodiek in de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder een korte beschrijving: Net als bij de MBCT gaat het ACT niet zozeer om het veranderen van negatieve gedachten en emoties maar meer om de verhouding die je ermee hebt te beïnvloeden. ACT is een effectieve interventie bij angststoornissen, stemmingsstoornissen, verslaving en somatische problematiek. ACT kan cliënten helpen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance) zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden(Commitment). Mindfulness maakt o.a. deel uit van deze therapievorm.
€ 895
Course banner
08 Dec
Dec
15:00
€ 49

SCEM

Webinar
Online
Slapen toegevoegd als belangdrijk onderdeel in het nastreven van optimale fysieke fitheid in de nieuwe 24-uurs beweegrichtlijn
In dit webinar geeft Sigrid Pillen, kinderneuroloog/somnoloog u inzicht in de complexe bi-directionele relatie tussen bewegen en slapen. Daarnaast leert u wat u als therapeut kan bijdragen in het signaleren en behandelen van slaapproblemen en hoe u kind en ouders goede evidence based adviezen kunt geven om de slaap te verbeteren.
Course banner
€ 49
Company Logo
09 Dec
Dec
09:30

ARQ Academy

Physical course - single
Diemen
11-15
2-daagse opleiding voor het vergroten van de slagingskans van psychotherapie met cultureel diverse patiënten
Als therapeut is het niet altijd eenvoudig om cliënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. De kans op een teleurstellende therapie is groter dan gebruikelijk. In de opleiding worden handvatten aangereikt om de slagingskans van psychotherapie met een cultureel diverse patiëntengroep te vergroten.
€ 675
23 Dec
Dec
09:30

Forta Opleidingen

Physical course - series
Online
In de opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker leer je gedragstherapeutische interventies te verrichten. Cognitieve gedragstherapie (CGt) is de best onderzochte, meest toegepaste vorm van psychotherapie van dit moment.
€ 1700
07 Jan
Jan
09:30

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Bilthoven
4-daagse nascholingscursus cognitieve gedragstherapie / EMDR: Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC)
€ 1195
09 Jan
Jan
09:30

Forta Opleidingen

Physical course - series
Online
88-150
Cognitieve gedragstherapie is evidence-based en één van de meest toegepaste vormen van psychotherapie. Tijdens de opleiding leer je cognitief-emotionele gedragsproblemen van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen.
€ 2895
09 Jan
Jan
19:30

ACT-EMDR Centrum Nederland

Webinar
Online
12-18
Vooraf wordt de manual gestuurd zodat je je kunt voorbereiden voor de eerste online bijeenkomst. Aan het einde van de cursus wordt de kennis getoetst door het insturen van een eigen beschreven casus. Na afloop kunnen de deelnemers EMDR toepassen bij cliënten met type I trauma.
€ 460 - 500
12 Jan
Jan
09:30

Forta Opleidingen

Physical course - series
Oss
Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn en om op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.
€ 895
12 Jan
Jan
09:30

RINO Zuid

Physical course - series
Eindhoven
0-44
n deze module maak je kennis met de theorie achter Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Behalve dat we de theorie bespreken, ga je zelf ook actief aan de slag met de verschillende ACT-processen.
€ 1275
13 Jan
Jan
00:00

ACT in Actie

Physical course - series
Eindhoven
28-51
Tijdens deze cursus leg je een gedegen theoretische basis, en maak je door ervaringsgericht leren ook zelf kennis met de verschillende ACT-oefeningen. Aan de hand van video-materiaal worden de verschillende technieken geïllustreerd, waarna je er in rollenspellen ACTief mee gaat oefenen
€ 995
13 Jan
Jan
00:00