Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

traumatische ervaringtraumastrauma'straumatologischverstandelijke beperkingverstandelijk gehandicaptverstandelijk gehandicaptenlicht verstandelijke beperkingverstandelijk beperkteverstandelijk beperktengehandicaptengehandicapt

Herken de signalen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!

22nd Jun 2021
09:00 - 16:15
395
5-7 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 395
Date and Location
22 Jun 2021
09:00
16:15
Hotel Theater Figi
Zeist
Het Rond, 2
Professions
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
06 Oct 2020
05 Apr 2022
5 Points
V&VN
Physician Assistants
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
ABC1
Gezondheidszorgpsycholoog | Klinisch neuropsycholoog (klinische neuropsychologie)
Date on request
EMDR - 5 Points, FGzPt - 7 Points - null Points, FGzPt - 7 Points
Gezondheidszorgpsycholoog | Klinisch psycholoog (klinische psychologie)
06 Oct 2020
05 Oct 2021
7 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
06 Oct 2020
05 Oct 2021
7 Points
FGzPt
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuners
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Gezinshuisouders
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
GGZ-agogen
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaars
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Sociaal Agogen
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverleners
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Sociaal Werkers
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
Registerpl
Orthopedagoog-generalist
Date unknown
6 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
6 Points
NIPK&J/NVO
Systeemtherapeut
Date unknown
5 Points
NVRG
Verpleegkundigen
06 Oct 2020
05 Apr 2022
5 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
06 Oct 2020
05 Apr 2022
5 Points
V&VN, VSR, VSR
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
06 Oct 2020
05 Oct 2021
5 Points
ABC1
Verpleegkundigen | Verpl. spec. chronische zorg bij som. aandoeningen
06 Oct 2020
05 Apr 2022
5 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundigen | Verpl. spec. geestelijke gezondheidszorg
06 Oct 2020
05 Apr 2022
5 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
06 Oct 2020
05 Apr 2022
5 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundigen | Verpl. spec. prev. zorg bij som. aandoeningen
06 Oct 2020
05 Apr 2022
5 Points
VSR, V&VN, V&VN
Psychotherapeuten
06 Oct 2020
05 Oct 2021
7 Points
FGzPt
Skills
Medische handelen 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Description

Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn voor psychisch trauma. Zij zijn vaak slachtoffer van verwaarlozing, pesten, huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik. Dit laat psychisch diepe sporen na bij uw cliënt.


Mensen met een verstandelijke beperking tonen dezelfde symptomen van trauma als ieder ander. Toch is trauma vaak lastig te herkennen, omdat zorgprofessionals traumakenmerken toeschrijven aan de beperking. Weet u als zorgprofessional hoe u de signalen van trauma herkent? Welke verschillende manieren van traumabehandeling er zijn? En wat trauma-sensitief begeleiden inhoudt?


Herken de signalen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!

Medilex BV
info@medilex.nl
6933887
2, De Dreef, Zeist, 3706BR