Het vijf-gesprekkenmodel

vijf-gesprekkenmodelstepped carecommon-factorsmodelwachtlijstproblematiekwachtlijstenwerkplezier

Het vijf-gesprekkenmodel past perfect binnen actuele concepten als stepped care en het common-factorsmodel.

9th Jun 2021
13:30 - 16:30
595
5.6-15 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series
Prices
Regular € 595
Includes : Boek
Date and Location
09 Jun 2021
13:30
07 Jul 2021
16:30
Amsterdam
Amsterdam
Leidseplein, 5
Professions
Physician Assistants
Date unknown
15 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Date unknown
15 Points
ABC1
Gezondheidszorgpsycholoog | Klinisch neuropsycholoog (klinische neuropsychologie)
Date unknown
8 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog | Klinisch psycholoog (klinische psychologie)
Date unknown
8 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
8 Points
FGzPt
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Cliëntondersteuners
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Gezinshuisouders
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaars
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Sociaal Agogen
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverleners
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Sociaal Werkers
Date unknown
5.6 Points
Registerpl
Orthopedagoog-generalist
Date unknown
15 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
15 Points
NIPK&J/NVO
Verpleegkundigen
Date unknown
15 Points
KVR
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
Date unknown
15 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
15 Points
ABC1
Psychotherapeuten
Date unknown
8 Points
FGzPt
Description

Het vijf-gesprekkenmodel past perfect binnen actuele concepten als stepped care en het common-factorsmodel. De werkwijze sluit aan bij de filosofie 'kort als het kan, lang als het moet', biedt een oplossing voor de wachtlijstproblematiek en vergroot het werkplezier van behandelaars.


RINO Amsterdam
info@rino.nl
0206250803
5, Leidseplein, Amsterdam, 1017PR