This course is expired

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

ggzpraktijkondersteunersbehandeling

In deze opleiding doe je alle vaardigheden op die je nodig hebt: van vraagverheldering, signalering en screening tot begeleiding en advisering, gebaseerd op ggz-standaarden. Zo ontwikkel je jouw professionele rol bij de behandeling, samenwerking en praktijkvoering in de huisartsenpraktijk.

4320
In Request
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 4320
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : boek (ongeveer € 50)

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Accreditation in request
Registerpl
Cliëntondersteuner
Accreditation in request
Registerpl
Gezinshuisouder
Accreditation in request
Registerpl
GGZ-agogen
Accreditation in request
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Accreditation in request
Registerpl
Description

Als praktijkondersteuner GGZ ben je op een laagdrempelige manier van grote betekenis in het leven van patiënten met psychische problemen. In deze opleiding doe je alle vaardigheden op Probleemverheldering, screening en diagnostiek, het opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan, het geven van psycho-educatie en het begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement zijn belangrijke taken van de praktijkondersteuner GGZ. Daarnaast heeft preventie een duidelijke plaats en wordt dit in een vroegtijdig stadium ingezet bij patiënten met beginnende klachten of bij hen die een verhoogd risico lopen om klachten te ontwikkelen. Terugval- en zorggerelateerde preventie, waarin zorgcoördinatie belangrijk is, behoort eveneens tot het takenpakket van de POH-GGZ.


De praktijkondersteuner GGZ houdt rekening met de leefomgeving, de behoeften en (on)mogelijkheden van de patiënt. Soms zal het nodig zijn om samen te werken met andere zorgverleners om de behandeling goed af te stemmen op de vraag van de patiënt. Consultatie van een psycholoog of psychiater behoort eveneens tot de mogelijkheden. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) psychopathologie kan worden doorverwezen naar andere behandelaars in de ggz voor verdere diagnostiek en therapie. Chronisch psychiatrische patiënten worden echter – na terugverwijzing uit de specialistische ggz en onder bepaalde voorwaarden – steeds meer door de praktijkondersteuner GGZ zelf begeleid. Er wordt nauw samengewerkt met de huisarts en het ondersteunende team in de huisartsenpraktijk en in de wijk. Taken worden helder op elkaar afgestemd, zodat gezamenlijk de beste zorg geboden kan worden.


Deze 20-daagse opleiding sluit aan op het nieuwe functie- en competentieprofiel voor de POH-GGZ. 


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS