E-cursus ‘Herkennen van irreële ziektepercepties bij ALS’

ALSirreële ziekteperceptiesHerkennen van irreële ziektepercepties bij ALSthuiszorgeerstelijns paramedicihuisartsenmotiverende gespreksvoering

Leer hoe je als zorgverlener in een gesprek met een patiënt en mantelzorger meer inzicht kunt krijgen in de ziektepercepties en hulpvraag.

50
0.5-2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 50
Includes : btw
Note :€25 zonder accreditatiepunten.

Professions

Ambulancechauffeur
2 Points
Register Z
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
0.5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
0.5 Points
Registerpl
Dermatologie-assistent
2 Points
Register Z
Diëtist
1.5 Points
NVD
Description

Mensen met ALS moeten in korte tijd leren omgaan met een heel ander toekomstbeeld. Hier gaan mensen op verschillende manieren mee om. Vraagt een patiënt beperkte hulp terwijl in verband met de progressiviteit van de ALS veel meer zorg nodig is? Leer hoe je als zorgverlener in een gesprek met een patiënt en mantelzorger meer inzicht kunt krijgen in de ziektepercepties en hulpvraag.


Doelgroep

Deze e-cursus is bedoeld voor mensen werkend in de thuiszorg, ALS behandelteams, eerstelijns paramedici, huisartsen en andere geïnteresseerden.


Inhoud

We gaan in deze e-cursus in op de percepties (gedachten en denkbeelden) die de patiënt en de mantelzorger over ALS hebben. Ook gaan we in op hoe de patiënten en mantelzorger met ALS omgaan (coping). Tenslotte worden mogelijke cognitieve- en gedragsproblemen als gevolg van ALS besproken. Deze factoren hebben invloed op de zorgvraag van de patiënt. De e-cursus geeft handvatten om in de zorgverlening adequaat om te gaan met gedachtes en denkbeelden over de ziekte. De e-cursus bevat belangrijke elementen van de methode motiverende gespreksvoering.


ALS Centrum Nederland

info@als-centrum.nl
0627744303
100, Heidelberglaan, Utrecht, 3584CX