This course is expired

Post-hbo opleiding seksuologie

Begeleiden bij en bespreekbaar maken van seksuele problemen
seksuologieopleiding seksuologie

Deze opleiding geeft je de deskundigheid, vaardigheden én attitude die je nodig hebt om je cliënten goed te kunnen begeleiden op het terrein van seksualiteit.

3095
12-150 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 3095
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : boeken (circa € 40)

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
150 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
150 Points
Registerpl
Fysiotherapeut
98 Points
KNGF
45 Points
KRF
Gezinshuisouder
150 Points
Registerpl

Goals

Na afloop ben je in staat om:

jouw eigen houding en visie t.a.v. aspecten van seksualiteit en de consequenties daarvan voor de hulpverlening te onderkennen en te verwoorden
de invloed van cultuur en godsdienst op seksueel gedrag en seksuele beleving te onderkennen en te verwoorden
elementaire feiten m.b.t. seksuele ontwikkeling, seksuele anatomie en fysiologie te benoemen
aspecten van seksualiteit bespreekbaar te maken bij cliënten/patiënten en collega's
de meest voorkomende problemen en vragen m.b.t. seksualiteit te omschrijven, alsmede de algemene achtergronden/oorzaken
hulpverleningsmogelijkheden in Nederland voor mensen met vragen en problemen m.b.t. seksualiteit te benoemen
bij enkele van de meest voorkomende seksuele problemen een kleine seksuologische anamnese uit te voeren en deze theoretisch te onderbouwen
bij eenvoudige seksuele problematiek een probleemformulering en een plan van handelen op te zetten
cliënten met seksuele problematiek, waar nodig, adequaat te verwijzen
bij eenvoudige seksuele problematiek (delen van) het plan van handelen zelf uit te voeren (indien passend bij de basisdiscipline)
Description

Hoe ga je als professional in de gezondheidszorg om met vragen op het gebied van seksualiteit? Leer om seksuele problemen te signaleren en bespreekbaar te maken binnen het kader van je eigen beroep. Deze opleiding geeft je de deskundigheid, vaardigheden én attitude die je nodig hebt om je cliënten goed te kunnen begeleiden op het terrein van seksualiteit.

Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke kennis en vaardigheden van jou als hulpverlener. Deze opleiding stelt je in staat om seksualiteit op een adequate wijze ter sprake te brengen in jouw werksituatie en in te gaan op vragen en problemen van jouw cliënten op seksueel gebied. De opleiding is een theoretische en praktische inleiding in de seksuologische hulpverlening. Voor het opleiden van hulpverleners op het gebied van seksuologie werkt de RINO Groep nauw samen met de NVVS.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
6, Oudenoord, UTRECHT, 3511BS