ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

aanvullende seksuele hulpverleningASGAS-ASHseksuele hulpverleningseksuele gezondheidsoa-bestrijdingseksualiteit

In de opleiding leer je zowel curatieve soa-bestrijding als hulpverlening rond seksualiteit te bieden.

12th Apr 2024
09:30 - 17:00
3850
In Request
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 3850
Includes : Digitale literatuur, lunch
Excludes : Eventuele boeken

Date and Location

12 Apr 2024
09:30
06 Dec 2024
17:00
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
ABAN
Arts
Accreditation in request
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABAN
Description

Per 1 januari 2012 zijn de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd tot één regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). Deze geïntegreerde regeling heeft tot doel om seksueel overdraagbare aandoeningen vroegtijdig op te sporen en behandelen, en om seksuele gezondheid van vooral jongeren tot 25 jaar te bevorderen door het aanbieden van laagdrempelige (Sense) spreekuren voor zorgvragen over seksualiteit en anticonceptie.

 

Deze Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg wordt aangeboden door een landelijk netwerk van coördinerende GGD’en. Met de integratie van beide regelingen is er behoefte aan verpleegkundigen en artsen die beschikken over zowel de competenties behorend bij de aanvullende curatieve soa-bestrijding als bij de aanvullende seksualiteitshulpverlening.

 

Onder auspiciën van the Netherlands School of Public Health (NSPOH), is daartoe in samenwerking met alle betrokkenen een samenhangend modulair opleidingstraject ontwikkeld.

Deze AS-ASH module is onderdeel van dit opleidingstraject. Voorheen boden zowel RINO amsterdam als de RINO Groep in Utrecht ‘Sense (ASH)’-opleidingen aan. Deze zijn nu geïntegreerd tot één opleiding (AS-ASH) die afwisselend in Amsterdam en in Utrecht wordt aangeboden.


In nauw overleg tussen de NVVS (Nederlandse vereniging voor Seksuologie) en de V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden) is de opleiding per 1 september 2021 uitgebreid naar 14 dagdelen, waardoor ook supervisie in de opleiding is geïntegreerd.


Doelgroep

De Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH) is alleen toegankelijk voor hbo-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen. Bij voldoende plek kunnen ook verloskundigen deelnemen aan de opleiding. Er is echter voorrang voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen die in het kader van hun werkzaamheden bij de GGD deze opleiding gaan volgen.


Inhoud

De thema’s van de 6 modules zijn:


Seks als bio-psycho-sociaal fenomeen

Seksuele problemen en disfuncties

Seksuele en genderdiversiteit

Anticonceptie en soa

Seksueel geweld en traumatisering

Seksuologisch educatief lichamelijk onderzoek

Bij zorgvragen rond seksualiteit en preventie van ongewenste zwangerschap wordt van verpleegkundigen en artsen grotendeels dezelfde kennis en competenties vereist. Bovendien is samenwerking tussen beide beroepsgroepen essentieel voor goede voorlichting, preventie en hulpverlening. Om deze redenen worden nagenoeg alle modules geïntegreerd voor beide beroepsgroepen verzorgd met waar nodig specifieke verdieping en opdrachten voor de onderscheiden beroepsgroepen. Eén dagdeel, met het thema ‘Intra-uteriene en invasieve anticonceptiemethoden’, wordt specifiek voor de artsen/VPK-specialisten verzorgd. De verpleegkundigen volgen dan een ander programma.

De AS-ASH opleiding bestaat uit 14 opleidingsdagen en neemt ongeveer een jaar in beslag. De opleiding wordt afgesloten met een open boek ‘takehome’ examen waarvoor je zes weken de tijd krijgt. Hierna vindt de uitreiking van de certificaten plaats.

 

Gedurende de opleiding wordt zelfstudie en de uitvoering van praktijkopdrachten verwacht. We maken gebruik van een digitale leeromgeving en een digitaal portfolio waarin je je voltooide en afgetekende opdrachten kunt verzamelen. Na afronden van de AS-ASH opleiding heb je zowel aan de theoretische als aan de praktische eisen voldaan. 

Voor de AS-ASH opleiding vragen we accreditatie aan bij de V&VN, de KNMG en de NVVS. De registratie en herregistratie voor verpleegkundigen verloopt via de V&VN. Daarbij is het ook mogelijk voor zowel artsen als verpleegkundigen om, indien gewenst, zich te later registreren in het register ‘Aantekening seksuologie’ van de NVVS (register NRVS).

 

De gestelde kwaliteitseisen voor registratie bij zowel de V&VN als de NVVS worden binnen de AS-ASH opleiding vervuld. Naast het volgen van het theoretisch gedeelte van de opleiding zijn de aanvullende werkervaringseisen de volgende:

 

Tenminste 30 uur seksuologische werkervaring binnen een jaar, waarvan tenminste:

10 zelfstandige, onder deskundige begeleiding van een bij de GGD betrokken seksuoloog NVVS, gevoerde inventariserende gesprekken

actieve deelname aan 3 multidisciplinaire besprekingen

5 rapportages over gevoerde advies/counselinggesprekken of voorlichtingssessies

De hoofdopleiders superviseren deze vijf verplichte rapportages over gevoerde advies/ counselinggesprekken door deze in de groep te bespreken. Je kunt feedback vragen aan mede-cursisten en opleiders, scenes uit het gesprek kunnen nagespeeld worden in rollenspelen en zo nodig kunnen ook video-opnames van gevoerde gesprekken worden ingebracht.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een open boek takehome examen.


Termijnbetaling

Je kunt in 2 kwartaaltermijnen betalen.


Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.


Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS