This course is expired

De veerkracht van ouderen

Behandeling van ouderen met psychische problemen
symposiumouderenpsychotherapie

In dit symposium ontdekt u wat psychotherapie voor ouderen kan betekenen.

355
0-5 Points
Online
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 355
Note :A(N)IOSsen, PIOG’s en voltijdstudenten betalen € 215,-

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
ABAN
Arts
Accreditation in request
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABAN
Description

Het aantal 60-plussers in Nederland stijgt naar verwachting van bijna 4,5 naar 5,6 miljoen in 2050. Dit heeft grote invloed op hoe wij naar ouderen kijken en hoe ouderen zichzelf zien, het bepaalt ook hoe we ouderen behandelen. Veel te weinig, als het op psychische problemen aankomt.


Als het gaat om de mentale gezondheid van ouderen, dan hebben we al snel het misplaatste idee dat er bij hen niet veel meer te halen is. Ten onrechte: ouderen zijn juist indrukwekkend veerkrachtig! Met de jaren ontwikkelen ze wijsheid en levenservaring.


In dit symposium ontdekt u wat psychotherapie voor ouderen kan betekenen. U bent op de hoogte van:


  • De laatste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van psychotrauma;
  • Persoonlijkheidsstoornissen;
  • Autisme & ADHD;
  • Systeemtherapie en zingevingsproblematiek.


Ook hoort u het perspectief van ouderen zelf. Dit symposium met praktische kennis biedt een hoopvol perspectief voor iedereen die met ouderen werkt.

Lemion

info@lemion.nl
202614180
150, Vondellaan, Utrecht, 3521GH