This course is expired

Summercourse Zorg | Waardengericht Leiderschap

Reflectie op wijsheid en waarden
leiderschapprofessioneel leiderschapklinisch leiderschapmedisch leiderschapleiderschapskwaliteitenmanagmentzorgmanagementorganisatieorganiseren van zorgzorg

De zorgtransformatie daagt u dagelijks uit om mee te bewegen in de dynamiek van vele complexe veranderingen. U heeft als leider inzichten nodig die de vakinhoudelijke kennis overstijgen. Hoe creëert u een cultuur waar waardengedreven zorg echt centraal staat? Om tot die gezamenlijke waardecreatie te komen is verbinding en wederkerigheid nodig. Heeft u voldoende aandacht voor ieders onzichtbare overtuigingen om te weten wat er echt speelt binnen uw organisatie?

2299
In Request
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 2299
Includes : lesmateriaal en literatuur, deelnamecertificaat, overnachting, catering
Excludes : btw

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
ABAN
Arts
Accreditation in request
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABAN

Speakers

Prof. dr. Andries Baart

Hoogleraar UMC Utrecht

Prof. dr. Edgar Karssing

hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement, ‎Nyenrode Business Universiteit

May Taherzadeh

Filmmaker

Marjolijne Lewis

Lid Raad van Bestuur, Gemiva gehandicaptenzorg en gepassioneerd storyteller

Dr. Froukje Weidema

Ethicus en dialoog-expert

Goals

Uw winst na de Summercourse Zorg | Waardengericht Leiderschap:

Tijd om actuele uitdagende dilemma’s met afstand te bekijken
Waardevolle tijd van reflectie samen met andere zorgprofessionals
Het leren kennen van uw waarden en deze verder ontwikkelen
U leert uzelf beter af te stemmen op uw omgeving
U ontdekt wat waardengedreven zorg inhoudt en te faciliteren
U leert vanuit praktische wijsheid te handelen en impact te maken
Description

Tijdens de Tweedaagse Summercourse Zorg | Waardengericht Leiderschap ondervindt u samen met ander zorgprofessionals de meerwaarde van introspectie. U stelt uzelf vragen als: welke verwachtingen heeft u van uzelf en de ander? Is uw houding en handelen congruent met uw waarden? U verkent uw morele kompas en neemt de tijd om de vraagstukken waar u mee worstelt met afstand te bekijken. U leert praktische wijsheid in te zetten bij complexe vragen en ingewikkelde ethische kwesties.

Zorgvisie

De redactie van Zorgvisie tech brengt nieuws en achtergronden over tech in de zorg op zorgvisie.nl. Vier keer per jaar verschijnt het Zorgvisie tech magazine. Hoofdredacteur van Zorgvisie tech is Simon Broersma.
zorgvisie@bsl.nl
0306383638
1, Walmolen, Houten, 3994DL