This course is expired

Masterclass Startende toezichthouder

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg
toezichtbestuurbestuursfunctiemedische sector

Medisch specialisten nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor besturing, toezicht en governance van instellingen in en buiten de medische sector. Dat is in lijn met de steeds breder gedragen opvatting dat artsen maatschappelijke rollen vervullen en hun loopbaan buiten het eigen ziekenhuis verbreden.

745
5 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 745

Professions

Anesthesioloog
5 Points
ABAN
Arts
5 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
5 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
5 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
5 Points
ABAN

Speakers

Joost de Bie

Programmaleider
Description

Governance komt in de rol en taak van een medisch specialist voor bij:

  • zitting in de raad van toezicht of raad van bestuur in ziekenhuisorganisaties.
  • eigen governance-structuren in maatschappen of andere gremia.
  • zitting in de raad van toezicht in zorggerelateerde instellingen of stichtingen.
  • Daarnaast heeft de medisch specialist in toenemende mate te maken met de dynamiek van toezicht houden in de verschillende gelaagdheden in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als lid vakgroep ten opzichte van het vakgroep bestuur, MSB en ontbrekende toezichthouders. Maar ook vanuit de kernstaf, of als staflid ten opzichte van de raad van toezicht van het ziekenhuis.

Uw redenen tot het volgen van de masterclass kunnen dus op meerdere niveaus liggen. En dan wilt u weten waar u het over hebt. Daarom is De Academie een samenwerking gestart met Governance University. Een kennisinstituut voor bestuurders en directeuren, commissarissen en toezichthouders, secretarissen en andere governance-specialisten. Sinds 2006 verzorgen zij programma’s voor deze doelgroepen. Zij werken met beslissers uit alle sectoren en weten ons inziens als geen ander de juiste toon en aanpak te vinden specifiek voor medisch specialisten.

Academie voor Medisch Specialisten

anita.amerongen@academiems.nl
750, Orteliuslaan, UTRECHT, 3528BB