Vroegsignalering Autisme (geaccrediteerde e-learning)

autisme spectrum stoornissenvroegsignaleringkinderen met autismediagnostiek

Karakter heeft een e-learning module ontwikkeld gericht op het vroeg signaleren van ontwikkelingsproblemen zoals autisme spectrum stoornissen (ASS). Deze e-learning sluit aan bij de JGZ-richtlijn ASS (2015) en richt zich op de leeftijdsgroep 0-4 jaar.

49.5
1-2 Points
Webinar
E-learning

Prices

Regular € 49.5
Discounts
€ 95
Als u buiten de doelgroep voor de accreditatie valt kunt u de gratis e-learning zonder accreditatie volgen.
€ 47.5
01 Jun 2023
21 Jun 2023
VOORJAARSKORTING

Professions

Anesthesioloog
1 Points
ABAN
Arts
1 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
1 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
1 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
1 Points
ABAN
Description

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) komen voor bij ongeveer 1% van de bevolking. ASS wordt op dit moment nog relatief laat herkend. Er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat een vroege herkenning tot betere ontwikkelingskansen kan leiden doordat gerichte hulp eerder kan worden gestart.

Deze e-learning is gemaakt door Claudine Dietz en Iris Servatius-Oosterling en is tot stand gekomen in samenwerking met het landelijk expertise netwerk Autisme Jonge Kind (AJK), Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Stichting Papageno, inBrain en met financiële ondersteuning van de Vriendenloterij. De module is mede tot stand gekomen en getoetst door het werkveld. Prof.dr. I.A.van Berckelaer-Onnes heeft tevens hieraan meegewerkt.

De module duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten


Voorkennis:

Om deze module te kunnen volgen, wordt kennis verondersteld van de Landelijke richtlijn JGZ ( zie https://www.ncj.nl/ ) en het Van Wiechenonderzoek.

Bij het tabblad materiaal is toegevoegd:

 • een COSOS-scoreformulier met achtergrondinformatie over de gestelde vragen
 • overzicht alarmsignalen Van Wiechenonderzoek


Doel:

Herkennen en screenen van afwijkende gedragskenmerken die kunnen duiden op autisme spectrum problematiek bij jonge kinderen (0-4 jaar).

Na het doorlopen van de e-learning kan de deelnemer:

 • Risico's signaleren aan de hand van alarmsignalen
 • Screenen met behulp van de CoSoS (CoSoS = Communicatieve en Sociale ontwikkelingssignalen, voorheen ESAT genaamd = Early Screening of Autistic Traits)
 • Ouders adviseren voor doorverwijzing van het kind


Inhoud:

De e-learning module bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Achtergrondinformatie ASS
 • Belang van vroegherkenning
 • Stroomdiagram uit de richtlijn
 • Signaleren (a.d.h.v. de alarmsignalen)
 • Screenen (a.d.h.v. de CoSoS)
 • Diagnose en begeleiding
 • Er wordt gebruik gemaakt van videomateriaal en observatieopdrachten.


Resultaat:

Aan het eind van deze training kunt u signalen van ASS herkennen en concreet maken door observatie van het kind en gesprek met ouders aan de hand van de CoSos.


Karakter Academie

academie@karakter.com
5, Horalaan, Ede, 6717LX