This course is expired

Werkstress, burnout en trauma

Een resultaatgerichte benadering
werkstressstressburnouttraumaoverspanning

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers burnout en overspanning diagnostisch onderscheiden en kunnen ze een kortdurende, oplossingsgerichte interventiemethode uitvoeren. Ook zullen ze beschikken over een aantal praktijkgerichte methoden om werkstress aan te pakken.

945
22-24 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 945
Includes : Lunch

Professions

Beroepscoach
Date unknown
24 Points
NOBCO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
24 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
24 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
24 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
24 Points
LV POH-GGZ
Description

Over burnout en overspanning bestaat - ook onder behandelaars - veel terminologische verwarring. Vroegtijdige onderkenning, goede diagnostiek en een adequate behandeling van burnout en overspanning verbeteren de prognose.


In deze cursus staat het diagnostisch onderscheid en de kortdurende resultaatgerichte aanpak van burnout en overspanning centraal. Aan bod komen praktijkgerichte methoden om werkstress effectief aan te pakken, evenals verschillende risicofactoren en signalen, de kracht van oplossingsgericht werken en de samenwerking met leidinggevenden en de Arbodienst bij werkherstel.


doelgroep

Hulpverleners in de (A)GGZ, psychotherapeuten, eerste-lijnpsychologen, gezondheidszorgpsychologen, bedrijfs- en huisartsen, POH’s-GGZ, ARBO-medewerkers, A&O psychologen, (bedrijfs)maatschappelijk werkers, counselors, coaches, HRD-adviseurs.


doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers burnout en overspanning diagnostisch onderscheiden en kunnen ze een kortdurende, oplossingsgerichte interventiemethode uitvoeren. Ook zullen ze beschikken over een aantal praktijkgerichte methoden om werkstress aan te pakken.


werkwijze

De cursus is gericht op vaardigheidsvergroting. De nadruk ligt op het verwerven van bruikbare interventie methoden voor de hulpverleningspraktijk. De focus is probleem- en niet persoonsgericht. Er wordt gewerkt met demonstraties, interactieve presentaties, groepsgesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten met eigen cliënten.

RINO Amsterdam

info@rino.nl
5, Leidseplein, AMSTERDAM, 1017PR