Toxicologie voor verpleegkundige

Veilige Zorg bij Geïntoxiceerde Patiënten
toxicologieintoxicatieintoxicatiesAlcoholintoxicatiesalcoholdrugsoverdosiseerste hulpGeïntoxiceerde Patiënten

Deze cursus geeft de verpleegkundige handvatten voor de veilige en goed gestructureerde opvang van de geïntoxiceerde patiënt. Het onderbouwen van keuzes over het waarom er eventueel afgeweken wordt van een bepaald protocol zal de verpleegkundige helpen in de dagelijkse praktijk. De verpleegkundige wordt uitgedaagd in het klinisch redeneren. De kennis welke de verpleegkundige opdoet in deze cursus draagt bij aan het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg.

29 nov. 2024
07:50 - 17:15
495
6-8 Points
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Regular € 495
Includes : koffie, thee en frisdranken, versnaperingen, luxe lunch

Date and Location

29 nov. 2024
07:50
17:15
Loopkantstraat 2, 5405NB, Uden

Professions

Bachelor Medisch Hulpverlener (tijdelijke BIG-registratie)
6 Points
NVBMH
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
8 Points
V&VN
Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)
8 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
8 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
8 Points
V&VN

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Veilige en kwalitatief hoogstaande zorg leveren aan de geïntoxiceerde patiënt door het behalen van de volgende doelstellingen:

De cursist kent de achtergronden binnen de beoordeling en behandeling van de geïntoxiceerde patiënt en gebruikt hiervoor onder andere PIRAAT.
De cursist kan de eerste algemene beoordeling uitvoeren en de eerste behandeling inzetten van de geïntoxiceerde patiënt volgens het ABCDE principe.
De cursist kan de patiënt met een specifieke intoxicatie opvangen en behandelen.
De cursist kan ALS principes toepassen bij de patiënt met een levensbedreigende intoxicatie.
De cursist kent de voors en tegens van maagspoelen en toedienen van actieve kool bij de geïntoxiceerde patiënt.
De cursist kent de voors en tegens van tox screening in de urine en in het bloed.
De cursist kan de voor en tegens benoemen van de toediening van verschillende antidota.
De cursist kan de principes uitleggen van de toxidromen en aangeven wanneer ze wel/niet geïmplementeerd kunnen worden in de dagelijkse praktijk.
De cursist kan de patiënt met insulten als gevolg van een intoxicatie behandelen.
De cursist kent het behandelplan voor de patiënt met een excited delirium.
De cursist kan basic airway management toepassen bij de geïntoxiceerde patiënt.
De cursist kan het vochtbeleid uitleggen en de eventuele noodzaak voor hyperhydratie bij de geïntoxiceerde patiënt.
De cursist kent het principe van extern pacen in het geval van de geïntoxiceerde patiënt.
De cursist kan de indicatie benoemen voor het toedienen van hypertoon zout bij de geïntoxiceerde patiënt.
De cursist kan de koeling principes uitleggen en weet hoe ze moeten worden toegepast bij de geïntoxiceerde patiënt met een hyperthermie.
Description

De zorg gegeven door verpleegkundigen wordt steeds complexer, de SEH’s worden steeds drukker. Logischerwijs wordt er daarom steeds meer een beroep gedaan op het verpleegkundig domein. Het is daarom belangrijk dat de verpleegkundige groeit in het klinisch redeneren waardoor hij/zij veilig zijn/haar zorg kan blijven leveren en bij afwezigheid van een arts de zorg kan opstarten. Daarnaast neemt het aantal geïntoxiceerde patiënten op de SEH toe. Het niet goed inschatten van de ernst van de intoxicatie kan leiden tot levensbedreigende situaties. Deze cursus geeft de verpleegkundige handvatten voor de veilige en goed gestructureerde opvang van de geïntoxiceerde patiënt. Het onderbouwen van keuzes over het waarom er eventueel afgeweken wordt van een bepaald protocol zal de verpleegkundige helpen in de dagelijkse praktijk. De verpleegkundige wordt uitgedaagd in het klinisch redeneren. De kennis welke de verpleegkundige opdoet in deze cursus draagt bij aan het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg.

 

Er zal gebruik worden gemaakt van een mooie mix in het denken en doen. Er wordt getraind door middel van scenario’s van de meest voorkomende intoxicaties. Denk hierbij aan patiënten welke een partydrug hebben ingenomen waardoor ze in comateuze toestand worden aangetroffen en waardoor ze een potentieel “A” probleem hebben ontwikkeld. Of aan patiënten die een XTC-pilletje hebben geslikt en daardoor ze een hyperthermie hebben ontwikkeld of juist met insulten worden binnengebracht. Maar ook patiënten die een lijntje coke hebben gesnoven en nu zich melden met pijn op de borst en waarbij er ECG afwijkingen te zien zijn. Ook staan we stil bij de patiënten met een tentamen suïcide waarbij er levensbedreigende situaties zijn ontstaan na inname van tricyclische antidepressiva, of calciumantagonisten, of bètablokkers. Hoe handel je in de peri arrest setting, of wanneer je in een reanimatiesetting bent gekomen. Hier zijn specifieke behandelstrategieën, louter dan protocollair handelen, van levensbelang.

 

Naast het trainen door middel van scenario’s zullen er workshops zijn waarbij uitgebreid stil wordt gestaan bij basic airway management, extern pacen, vochtbeleid en het eventueel inbrengen van botnaalden. Wat zouden redenen zijn voor toedienen van benzo’s of hypertoon zout? Wanneer geef je antidota zoals flumazenil, naloxon, acetylcysteine en wanneer vooral niet? Wat zijn toxidromen en wanneer gebruik je ze? Hoe koel je het meest effectief in het geval van een patiënt met een hyperthermie? Tenslotte worden er handreikingen gedaan in de vorm van een aanvalsplan voor een patiënt met een excited delirium.

Emergency Medical School

Emergency Medical School biedt opleidingen aan op het gebied van acute geneeskunde. Wij faciliteren en ontwikkelen cursussen voor medische zorgprofessionals. De opleidingen vinden plaats op onze eigen locatie in Uden of InCompany op uw eigen werkplek. Onze opleidingen richten zich op reanimatie, acute care, instructeurs en EHBO/BHV.
info@emschool.nl
0413265115
2, Loopkantstraat, E, Uden, 5405 NB