This course is expired

Tactical Emergency Casualty Care (TECC) Experience

verpleegkundigenTactical Emergency Casualty CareTECCpre-hospitale zorgEmergency careprimaire zorgniet veilige situatie

Herhaling blijft een nuttige en krachtige vorm van leren. Houd jouw kennis en vaardigheden op het terrein van de tactische hulpverlening up-to-date met de TECC Experience!

795
6-7 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 795

Professions

Bachelor Medisch Hulpverlener (tijdelijke BIG-registratie)
6 Points
NVBMH
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
7 Points
V&VN
Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)
7 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
7 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
7 Points
V&VN

Skills

Medische handelen 60 %
Samenwerken 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Je bent weer geoefend en bekwaam in het adequaat medisch tactisch denken en handelen in situaties waarin je moet werken onder acceptabele risico’s.

Description

Inhoud

  • Je hebt in de TECC Provider course geleerd om snel, adequaat en tactisch medisch te handelen bij incidenten met een hoog dreigingsniveau. En te presteren onder druk onder extreme omstandigheden. Hoe blijf je jouw werk uitvoeren onder acceptabele risico’s?
  • Een schietpartij in een winkelcentrum, explosie op een bedrijventerrein of een groot ongeval zijn helaas aan de orde van de dag. De dreiging van een (terroristische) aanslag blijft altijd reëel. Ben jij als ambulancezorgprofessional hierop voorbereid?
  • Deze training is meer dan een herhaaltraining. Alle basisvaardigheden die je hebt geleerd tijdens de TECC Provider course komen terug, want die moet je altijd goed en snel kunnen uitvoeren. Daarnaast ga je vooral leren door te ervaren wat onverwachte en onveilige situaties en omstandigheden met je doen en hoe je als ambulanceteam goede patiëntenzorg kan blijven verlenen.
  • De TECC Experience in het Experium in Harderwijk is een echte beleving met heel realistische praktijkscenario’s. Zo ben je optimaal voorbereid op de praktijk.

Voorbereiding

  • Behoud je TECC-certificaat en volg de TECC Experience binnen vier jaar na het behalen van de TECC Provider Course. Ben je ambulanceprofessional? Overleg dan altijd met de opleidingscoördinator van jouw RAV.
  • Voor deze Experience is geen specifieke voorbereiding vereist.

Opzet

  • In deze ééndaagse training oefen je eerder aangeleerde handelingen en komen vernieuwde behandelmethodes aan bod waarin recente wetenschappelijke inzichten zijn verwerkt. Bijvoorbeeld voor pediatrische slachtoffers.
  • Extra casuïstiek maakt je nog bewuster van (toegenomen) dreiging en onverwachte situaties. Iedere slachtoffer kan ook een dader zijn. Hoe blijf je je werk zo veilig mogelijk uitvoeren.


Academie voor Ambulancezorg

info@academievoorambulancezorg.nl
0341467560
110, Ceintuurbaan 2, gebouw, Harderwijk, 3847LG