HMIMS

verpleegkundigenverzorgendenzorgprofessionalsgrootschalige incidentenincidentencrisismanagementcrisis

Management en hulpverlening in een ziekenhuis bij grootschalige incidenten (ramp/crisis) is wezenlijk anders dan dat patiënten één voor één een beroep doen op acute zorg. Immers 100 maal 1 patiënt behandelen is echt anders dan ineens 100 patiënten tegelijk. De HMIMS-cursus zorgt ervoor dat deelnemers zich goed kunnen oriënteren op deze uitdaging.

18 sep. 2024
09:00 - 17:00
1025
6-9 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 1025

Date and Location

18 sep. 2024
09:00
17:00
Spoorlaan 35, 5038CB, Tilburg
11 dec. 2024
09:00
17:00
Spoorlaan 35, 5038CB, Tilburg

Professions

Anesthesioloog
9 Points
ABAN
Arts
9 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
9 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
9 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
9 Points
ABAN

Skills

Samenwerken 40 %
Communicatie 60 %
Description

Doelgroep/Aanvangsniveau:

Zorgverleners die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus (beleidsteam, operationeel team, beleidsadviseur veiligheid - integraal crisiscoördinator en leidinggevenden werkvloer) in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen zijn de beoogde deelnemers van de HMIMS.


Wat leer je in deze cursus?

Om de beoogde bewustwordingsslag te kunnen maken wordt een combinatie van werkvormen toegepast:

  1. Een individuele e-learning module ten behoeve van kennisontwikkeling over opgeschaalde zorg en het CCP.
  2. Een cursusdag in een groep met de volgende onderdelen:
  • Een toelichting op de fasen van een crisis aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
  • Een illustratie van en ervaring met een interactieve Table Top om aan de hand van een scenario te verkennen hoe opgeschaalde zorg in de praktijk werkt en hoe het CCP daarbij van waarde is.
  • Een illustratie van en ervaring met hoe het CCP real time, real resources, real functions kan worden geoefend met behulp van een oefensysteem.
  • Het bepalen van een persoonlijke actielijst om in de context van het eigen ziekenhuis beter voorbereid te raken op de eigen rol ten tijde van crises en rampen.


ALSG

ALSG ontwikkelt en verzorgt hoogwaardig onderwijs voor zorgprofessionals in acute geneeskunde en rampenhulpverlening. Samen met een netwerk van specialistische zorgpartners werken we continu aan betere hulpverlening.
info@alsg.nl
0135800211
171, Spoorlaan, Tilburg, 5038CB