This course is expired

HMIMS | HOSPITAL MAJOR INCIDENT MANAGEMENT AND SUPPORT

Do the most for the most
managementhulpverleningincidentenrampcrisis

Management en hulpverlening in een ziekenhuis bij grootschalige incidenten (ramp/crisis) is wezenlijk anders dan dat patiënten één voor één een beroep doen op acute zorg. Immers 100 maal 1 patiënt behandelen is echt anders dan ineens 100 patiënten tegelijk. De HMIMS-cursus zorgt ervoor dat deelnemers zich goed kunnen oriënteren op deze uitdaging.

760 - 880
6-11 Points
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Variable € 760 - 880
Note :HMIMS Provider course: € 880,00 (Deze prijs is inclusief lunch en versnaperingen) HMIMS Online course: € 760,-

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
11 Points
V&VN
Arts beleid en advies KNMG
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
Date unknown
11 Points
ABAN
SEH-arts KNMG
Date unknown
11 Points
ABAN
Physician Assistant
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts
Date unknown
11 Points
ABAN
Huisarts
Date unknown
11 Points
ABAN
Chirurg
Date unknown
11 Points
ABAN
Gynaecoloog
Date unknown
11 Points
ABAN
Psychiater
Date unknown
11 Points
ABAN
Verpleegkundige
Date unknown
11 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
11 Points
V&VN
Specialist ouderengeneeskunde
Date unknown
11 Points
ABAN
Internist
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts bedrijfsgeneeskunde
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
Date unknown
11 Points
ABAN
Sportarts
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts verzekeringsgeneeskunde
Date unknown
11 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
11 Points
V&VN
Microbioloog
Date unknown
11 Points
ABAN
Orthopeed
Date unknown
11 Points
ABAN
Radioloog
Date unknown
11 Points
ABAN
Revalidatiearts
Date unknown
11 Points
ABAN
Cardioloog
Date unknown
11 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
11 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
11 Points
V&VN
Neuroloog
Date unknown
11 Points
ABAN
Dermatoloog
Date unknown
11 Points
ABAN
Plastisch chirurg
Date unknown
11 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
Date unknown
11 Points
ABAN
Anesthesioloog
Date unknown
11 Points
ABAN
Kno-arts
Date unknown
11 Points
ABAN
Kinderarts
Date unknown
11 Points
ABAN
Radiotherapeut
Date unknown
11 Points
ABAN
Longarts
Date unknown
11 Points
ABAN
Klinisch geriater
Date unknown
11 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
11 Points
V&VN
Arts nucleaire geneeskunde
Date unknown
11 Points
ABAN
Uroloog
Date unknown
11 Points
ABAN
Patholoog
Date unknown
11 Points
ABAN
Oogarts
Date unknown
11 Points
ABAN
Reumatoloog
Date unknown
11 Points
ABAN
Arts klinische chemie
Date unknown
11 Points
ABAN
Neurochirurg
Date unknown
11 Points
ABAN
Klinisch geneticus
Date unknown
11 Points
ABAN
Bachelor Medisch Hulpverlener (tijdelijke BIG-registratie)
Date unknown
6 Points
NVBMH
Cardio-thoracale chirurgie
Date unknown
11 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
11 Points
V&VN
Description

Doelgroep

Zorgverleners die een sleutelrol vervullen binnen de verschillende hiërarchische niveaus (BeleidsTeam, Operationeel Team, Beleidsadviseur Veiligheid - Integraal Crisiscoördinator en leidinggevenden werkvloer) in het ziekenhuis ten tijde van grootschalige incidenten en rampen zijn de beoogde deelnemers van de HMIMS.


Om de beoogde bewustwordingsslag te kunnen maken wordt een combinatie van werkvormen toegepast:


Een individuele e-learning module ten behoeve van kennisontwikkeling over opgeschaalde zorg en het CCP.


Een cursusdag in een groep met de volgende onderdelen:

Een toelichting op de fasen van een crisis aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Een illustratie van en ervaring met een interactieve Table Top om aan de hand van een scenario te verkennen hoe opgeschaalde zorg in de praktijk werkt en hoe het CCP daarbij van waarde is.

Een illustratie van en ervaring met hoe het CCP real time, real resources, real functions kan worden geoefend met behulp van een oefensysteem.

Het bepalen van een persoonlijke actielijst om in de context van het eigen ziekenhuis beter voorbereid te raken op de eigen rol ten tijde van crises en rampen.

Cursusprijs:

HMIMS Provider course: € 880,00 (Deze prijs is inclusief lunch en versnaperingen)


HMIMS Online course: € 760,-


Stichting MIMMS is vrijgesteld van BTW.


Na behalen van de cursusdoelen ontvangt u een Internationaal 4 jaar geldig certificaat.


ALSG

ALSG ontwikkelt en verzorgt hoogwaardig onderwijs voor zorgprofessionals in acute geneeskunde en rampenhulpverlening. Samen met een netwerk van specialistische zorgpartners werken we continu aan betere hulpverlening.
info@alsg.nl
0135800211
171, Spoorlaan, Tilburg, 5038CB