Instructeur Basic Life Support Herhaling

BLSBLS-AEDBLS AEDbasic life supportbasic life support instructeurherhalingreanimatiereanimereninstructeur

Ben je zelfstanding instructeur Basic Life Support (BLS) en wil je je certificering behouden? Dan kun je bij FeniksGroup terecht voor de herhalingscursus instructeur Basic Life Support (BLS). Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is 2 jaar geldig. Het is mogelijk aansluitend de herhalingdscursus instructeur PBLS te volgen.

29 aug. 2024
08:30 - 14:30
202
4 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 202
Includes : lunch

Date and Location

29 aug. 2024
08:30
14:30
Industrieweg 22, 4153BW, Beesd
20 sep. 2024
08:30
14:30
Industrieweg 22, 4153BW, Beesd
30 sep. 2024
08:30
14:30
Voltastraat 21, 1446VA, Purmerend
21 okt. 2024
08:30
14:30
Industrieweg 22, 4153BW, Beesd
12 nov. 2024
08:30
14:30
Industrieweg 22, 4153BW, Beesd
06 dec. 2024
08:30
14:30
Industrieweg 22, 4153BW, Beesd

Professions

Anesthesioloog
19 Dec 2022
31 Dec 2024
4 Points
ABAN
Arts
19 Dec 2022
31 Dec 2024
4 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
19 Dec 2022
31 Dec 2024
4 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
19 Dec 2022
31 Dec 2024
4 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
19 Dec 2022
31 Dec 2024
4 Points
ABAN

Goals

Na het doorlopen van de cursus Instructeur BLS ben je in staat om:

Didactische principes te benoemen.
Kernelementen voor theoretische instructie te benoemen.
Kernelementen voor praktische instructie te benoemen.
De pathofysiologie van de basale reanimatie volwassenen te benoemen.
Basale reanimatie volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen uit te voeren.
De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie te benoemen.
Te benoemen wanneer een AED moet worden ingezet.
De werking van defibrillatie te benoemen.
De AED te bedienen en te incorporeren in de basale reanimatie.
Voorwaarden en beperkingen van het gebruik van een AED te benoemen.
Didactische principes voor het onderwijs in basale reanimatie en AED te benoemen en toe te passen.
Instructie en bediening van een AED te verzorgen.
Diverse materialen en soorten AED’s te benoemen, te bedienen en te demonstreren.
Description

In deze opleiding wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand en de vaardigheden die bij Basic Life Support van toepassing zijn. Voorafgaand aan de cursus krijg je een studieopdracht toegestuurd. Het is belangrijk om deze voor aanvang van de cursus voor te bereiden. Tijdens de cursus leg je een examen af: Basale Reanimatie volwassenen (theorie en praktijk) en het Examen AED (theorie en praktijk).


De cursus start met een competentietoets. De cursist dient de reanimatievaardigheden conform de richtlijnen van de ERC/NRR te tonen. Daarnaast wordt de kandidaat-instructeur tijdens de cursus Instructeur Basic Life Support voortdurend geëvalueerd op inzet, gedrag en de omgang met materialen. Deze evaluatie wordt meegenomen in de eindbeoordeling. Voor instructeurs EHBO geldt dat het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is om in het bezit te zijn van een geldig diploma Instructeur EHBO. Als bij registratie blijkt dat de cursist niet in het bezit is van een geldig diploma, wordt de cursist niet erkend als instructeur. Er vindt dan geen restitutie van het cursusgeld plaats.

FeniksGroup jouw zorgopleider

info@jouwzorgopleider.nl
22, Industrieweg, Beesd, 4153BW