Professions
Companies
count-province
7 Results
Bachelor Medisch Hulpverlener (tijdelijke BIG-registratie)

Suggesties

course image
€ 995 ACM Opleidingen 14-12-2022

Advanced Life Support (ALS)

Course banner
13 Dec
Dec
08:00
€ 995

ACM Opleidingen

Physical course - series
ACM Opleidingen
1-16
Tijdens de cursus Advanced Life Support (ALS) bij ACM Opleidingen leer je het in teamverband uitvoeren van een specialistische reanimatie van volwassenen. Deze training is internationaal gecertificeerd.
Course banner
€ 995
Company Logo
14 Dec
Dec
08:30

Emergency Medical School

Physical course - single
Uden
6-8
De ILS cursus (Immediate Life Support) heeft als doel om personeel in de zorgsector vanuit hun eigen rol in een reanimatieteam te voorzien van de noodzakelijke kennis om de vitaal bedreigde patiënt in kaart te brengen en hierop te anticiperen.
€ 295
28 Dec
Dec
07:45

ALSG

Physical course - single
ALSG
6-11
Do the most for the most
Management en hulpverlening in een ziekenhuis bij grootschalige incidenten (ramp/crisis) is wezenlijk anders dan dat patiënten één voor één een beroep doen op acute zorg. Immers 100 maal 1 patiënt behandelen is echt anders dan ineens 100 patiënten tegelijk. De HMIMS-cursus zorgt ervoor dat deelnemers zich goed kunnen oriënteren op deze uitdaging.
€ 975
Company Logo
09 Jan
Jan
08:30

ACM Opleidingen

Physical course - single
ACM Opleidingen
0-4
Wil je als zelfstanding instructeur Basic Life Support (BLS-AED) kunnen optreden? Dan kun je bij ACM Opleidingen terecht voor de opleiding Instructeur Basic Life Support (BLS-AED). Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Om onderwijs te geven in reanimatie, dien je een opleiding te volgen voor BLS-instructeur. Op dezelfde dag kunt u ook uw instructeur Paediactric Basic Life Support herhalen.
€ 202.5
Company Logo
09 Jan
Jan
13:30

ACM Opleidingen

Physical course - single
ACM Opleidingen
Om onderwijs te geven in kinderreanimatie dien je een speciale opleiding te volgen voor PBLS-instructeur. In deze opleiding wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij (jonge) kinderen en de vaardigheden die bij Paediatric Basic Life Support (PBLS) van toepassing zijn. Speciaal voor instructeurs, opgeleid door ACM opleidingen, is het instructeurs- en cursistenpakket ‘Basale Reanimatie kinderen’ ontwikkeld. Met dit pakket heb je alles in handen om zelf een cursus te verzorgen. Tijdens de cursus PBLS kun je dit pakket uitvoerig bekijken. De cursist dient tijdens de cursus een examen af te leggen. Daarnaast wordt de kandidaat-instructeur tijdens de cursus voortdurend geëvalueerd op inzet, gedrag en de omgang met de materialen. Deze evaluatie wordt ook meegenomen in de eindbeoordeling.
€ 85
Company Logo
22 Nov
Nov
09:00

Emergency Medical School

Physical course - single
Congrescentrum Brabanthallen
5
Hét Spoedeisende Hulp congres voor artsen, verpleegkundigen, medische hulpverleners en toekomstige medische professionals.
€ 145
Course banner
01
Oct
2022
01
Oct
2024
Free

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

E-learning
1
Externe agressie door patiënten en hun naasten
Bedreigen, schelden en soms zelfs fysiek geweld: SSFH ontvangt steeds vaker signalen over agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg. Soms is dat door eigen collega’s, maar steeds vaker door patiënten en hun naasten. Deels heeft de toegenomen agressie te maken met corona, maar ook de complexere zorgvragen, een tekort aan collega’s en een hoog verzuim zorgen voor een toenemende druk in de eerstelijnszorg. Met als gevolg angst, onzekerheid en frustraties van patiënten en hun naasten die worden geuit in de praktijk. In het webinar ‘Agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg’ dat georganiseerd wordt door SSFH komen de volgende zaken aan bod: Wat moet je als werkgever regelen om een fysiek veilige werkomgeving te organiseren voor je medewerkers? Wat kun je als medewerker zelf doen om externe agressie te voorkomen of te verminderen? Hoe ga je als werknemer met een publieke taak om met externe agressie? En wat kun je doen tijdens en na een incident?
Course banner
Free
Company Logo
map icon