This course is expired

Medical Examiner of Divers MED level 1

NVD-MED level 1 cursus
duikenduikgeneeskundemedical examiner of divers

Medical Examiner of Divers is de Europese registratie als duikerarts. De European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en de European Diving Technology Committee (EDTC) hebben (Europese) richtlijnen opgesteld waaraan de opleidingen van duikerartsen moeten voldoen. Het is een specifieke opleiding die artsen voorbereidt om commerciële duikers, sportduikers, onderzoeksduikers en andere duikers te onderzoeken en hun geschiktheid om te duiken te bepalen. Het keuren van beroepsduikers is in Nederland voorbehouden aan duikerartsen A-B, die doorgaans ook bedrijfsarts zijn. Een MED is in de rest van Europa wel bevoegd tot het keuren van beroepsduikers. In dat geval zult u zich moeten verdiepen in de lokale richtlijnen van beroepsduikers.

1000
In Request
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Regular € 1000
Includes : Inclusief alle cursusmateriaal, lunches, koffie en thee: € 1000.
Excludes : Exclusief kosten certificatie: € 25 voor NVD-leden en € 50 voor niet-leden. Kosten herexamen: € 25 voor NVD-leden en € 50 voor niet-leden.

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
24 Points
ABAN
Arts
Accreditation in request
24 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
24 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
24 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
24 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 40 %
Samenwerken 30 %
Professionaliteit en kwaliteit 30 %

Goals

De inhoud van dit postacademisch onderwijs volgt het goedgekeurde curriculum van de Diving Medical Advisory Committee (DMAC), de European Diving Technology Committee (EDTC) en de European Committee of

Program

https://duikgeneeskunde.nl/scholing/opleiding/med/

Description

NVD-MED level 1 cursus

De European College for Baromedicine (ECB), de registratiecommissie van de ECHM, heeft de NVD cursus Medical Examiner of Divers (MED level 1) geaccrediteerd. De NVD-MED cursus is per 2022 opgenomen in het curriculum van de opleiding tot sportarts, maar is toegankelijk voor alle BIG-registreerde artsen. De cursusduur bedraagt vier dagen en wordt afgesloten met een examen. Ervaring met het duiken met perslucht wordt sterk aanbevolen. Voor cursisten zonder enige duikervaring wordt daarom ook de mogelijkheid geboden om een proefduik te maken met een duikschool in het centrum van het land.


Nederlands Genootschap voor Duikgeneeskunde

geaccrediteerde duikcursus voor Artsen
bram@praktijkquerido.nl
131, Roggeveenstraat, Den Haag, 2518TM