Cultuursensitief werken | Webinar

Huisartsennascholingimmigratiecultuurintensief werkencultuursensitiefCultuursensitieve zorg

De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten, beperkingen en andere manieren om hulp te zoeken.

25 jun. 2024
10:00 - 12:00
99
2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 99
Excludes : B.T.W.

Date and Location

25 jun. 2024
10:00
12:00
Online
Full
10 sep. 2024
10:00
12:00
Online
Full

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Physician Assistant
2 Points
ABC1
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
2 Points
V&VN
Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)
2 Points
V&VN

Skills

Communicatie 90 %
Professionaliteit en kwaliteit 10 %

Speakers

dr. Cor Hoffer

cultureel antropoloog en socioloog

Goals

inzicht in hetgeen een cultuursensitieve benadering in de praktijk inhoudt
inzicht in de belevingswereld van cliënten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en de invloed daarvan op ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
inzicht in de eigen cultuur en de betekenis daarvan voor het contact met cultureel...
tips voor het aanleren van vaardigheden om voorgaande inzichten toe te passen in de praktijk
Description

Een kwestie van kennis, houding en vaardigheden

Mede door de immigratie in de laatste zestig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de instroom van nieuwe groepen vluchtelingen enkele jaren geleden is die diversiteit versterkt.

 

De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten, beperkingen en andere manieren om hulp te zoeken. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.

 

De vraag rijst hoe professionals hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten en hun familie kunnen communiceren.

 

In de webinar Cultuursensitief werken staat deze vraag centraal. Het doel is tweeledig. Ten eerste wordt besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op jouw werk. Ten tweede worden tips gegeven hoe jij daar in de praktijk mee om kunt gaan zonder je eigen professionele inzichten uit het oog te verliezen. In dit verband zal worden uitgelegd wat een dynamische benadering van het begrip cultuur inhoudt. In lijn daarmee wordt het Culturele Interview geïntroduceerd. Dit is een methodiek om het gesprek tussen zorgverleners en cliënten met een andere culturele achtergrond te stimuleren.

Leids Congres Bureau B.V.

info@leidscongresbureau.nl
0715148203
144, Lammenschansweg, D, Leiden, 2321JX