Cultuursensitief werken

cultuurcultureelcultuursensitiefculturen

Deze cursus gaat over opvattingen over ziekten en beperkingen van mensen met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond dan de zorgverlener.

29th Apr 2021
10:00 - 12:00
99
2 Points
Online
Webinar
Webinar
Prices
Regular € 99
Note :excl. btw. €25 collegakorting, groepskorting: 5e collega gratis
Date and Location
29 Apr 2021
10:00
07 Sep 2021
12:00
Online
07 Sep 2021
10:00
12:00
Online
Professions
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
V&VN
Physician Assistants
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Heelkunde (chirurg)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Obstetrie en gynaecologie (gynaecoloog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Psychiatrie (psychiater)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Verpleegkundigen
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
V&VN
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Interne geneeskunde (internist)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezond - bedrijfsgeneeskunde
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Maatschappij en gezondheid
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Sportgeneeskunde
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Verpleegkundigen | Verpl. spec. chronische zorg bij som. aandoeningen
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
V&VN
Artsen | Medische microbiologie (arts-microbioloog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Orthopedie (orthopeed)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Radiologie (radioloog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Revalidatiegeneeskunde (revalidatiearts)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Cardiologie (cardioloog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Verpleegkundigen | Verpl. spec. geestelijke gezondheidszorg
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
V&VN
Artsen | Neurologie (neuroloog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Dermatologie en venerologie (dermatoloog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Plastische chirurgie (plastisch chirurg)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Maag-darm-leverziekten (maag-darm-leverarts)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Anesthesiologie (anesthesioloog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Keel-, neus- en oorheelkunde (kno-arts)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Kindergeneeskunde (kinderarts)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Radiotherapie (radiotherapeut)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Longziekten en tuberculose (longarts)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Klinische geriatrie (klinisch geriater)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Verpleegkundigen | Verpl. spec. prev. zorg bij som. aandoeningen
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
V&VN
Artsen | Nucleaire geneeskunde (nucleair geneeskundige)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Urologie (uroloog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Pathologie (patholoog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Oogheelkunde (oogarts)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Reumatologie (reumatoloog)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Klinische chemie (arts klinische chemie)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Neurochirurgie (neurochirurg)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Klinische genetica (klinisch geneticus)
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Artsen | Cardio-thoracale chirurgie
10 Mar 2021
09 Mar 2022
2 Points
ABAN
Skills
Communicatie 80 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Goals
inzicht in hetgeen een cultuursensitieve benadering in de praktijk inhoudt
inzicht in de belevingswereld van cliënten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en de invloed daarvan op ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
inzicht in de eigen cultuur en de betekenis daarvan voor het contact met cultureel anderen
tips voor het aanleren van vaardigheden om voorgaande inzichten toe te passen in de praktijk
Description

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de instroom van nieuwe groepen vluchtelingen enkele jaren geleden is die diversiteit versterkt.


De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.

Leids Congres Bureau B.V.
info@leidscongresbureau.nl
0715148203
144, Lammenschansweg, D, Leiden, 2321JX