Advanced Hazmat Life Support

2024
advanced hazmat life supporthazmat life supportlife supportLS

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) die worden ingezet bij de behandeling van de klinische gevolgen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

4th Apr 2024
08:30 - 17:00
1045
12-14 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1045
Includes : lunch

Date and Location

04 Apr 2024
08:30
05 Apr 2024
17:00
Houten Houten Meidoornkade, 18
05 Sep 2024
08:30
06 Sep 2024
17:00
Houten Houten Meidoornkade, 18
11 Nov 2024
08:30
12 Nov 2024
17:00
Houten Houten Meidoornkade, 18
05 Dec 2024
08:30
06 Dec 2024
17:00
Houten Houten Meidoornkade, 18

Professions

Anesthesioloog
12 Points
ABAN
Arts
12 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
12 Points
ABAN

Goals

De etiologie en incidentie van ongevallen met gevaarlijke stoffen te benoemen.
Verschillende niveaus van persoonlijke bescherming te benoemen.
De vijf toxidromen van gevaarlijke stoffen te benoemen.
Te handelen naar het toxicologisch paradigma.
De verschillende vormen van (vermeende) agentia te benoemen zoals deze bij terroristische aanslagen kunnen worden gebruikt.
De voorzorgsmaatregelen en (persoonlijke) bescherming te benoemen die zowel op de plaats incident als bij de eerste opvang in het ziekenhuis genomen moeten worden.
Van diverse stoffen aan te geven op welke orgaansystemen zij inwerken, of op welke metabole processen deze stoffen ingrijpen op cellulair niveau.
Van een aantal antidota de indicaties, contra-indicaties en dosering te benoemen voor therapie bij acute intoxicatie met bepaalde gevaarlijke stoffen.
Description

Voor wie is de cursus Advanced Hazmat Life Support geschikt?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) die worden ingezet bij de behandeling van de klinische gevolgen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.


Cursusinhoud AHLS

De cursist leert in de cursus Advanced HazMat Life Support de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast de vijf hoofdgroepen van gevaarlijke stoffen wordt aandacht besteed aan de drie hoofdgroepen van agentia die kunnen worden aangewend bij terroristische aanslagen. De cursus werkt vanuit de klachten en symptomen van de patiënt. Op basis hiervan kan een eerste indeling worden gemaakt en kan een eerste behandeling worden ingezet. Pas na identificatie van de stof wordt een definitieve behandeling gegeven. Ook besteden we uitvoerig aandacht aan persoonlijke veiligheid en organisatie van de (pre)hospitale opvang van chemisch besmette patiënten. De cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en practica, en behandelt veel casuïstiek.


AHLS Examen

Na uw aanmelding maken wij voor u een account aan bij de AHLS-organisatie op het opgegeven e-mailadres. Dit account is nodig voor registratie als ‘AHLS provider’ en het ontvangen van uw AHLS-certificaat als u het eindexamen met goed gevolg aflegt. Zonder dit account ontvangt u geen certificaat.

QT Time BV

cursus@qttime.nl
075040
18, Meidoornkade, Houten, 3992AE