WOKK-cursus (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen)

WOKK-cursuskindermishandelingonderwijs kindermishandelingkinderartsenpedagogisch handelen

De twee-daagse WOKK-cursus concentreert zich op het herkennen van en het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. De cursus is vooral bedoeld voor kinderartsen.   Leerdoelen: De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties: Diagnose van ‘mogelijke kindermishandeling’ stellen, dan wel met zekerheid stellen dat er zeker geen sprake is van kindermishandeling. Herkennen van signalen van lichamelijke...

21st Mar 2024
1045
12 Points
Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1045
Includes : Lunches en versnaperingen
Excludes : Cursusboek en overnachting

Date and Location

21 Mar 2024
07:45
22 Mar 2024
17:45
Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen Riel Alphenseweg, 2
26 Sep 2024
07:45
19:00
Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen Riel Alphenseweg, 2

Professions

Anesthesioloog
12 Points
ABAN
Arts
12 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
12 Points
ABAN

Goals

De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:

Diagnose van ‘mogelijke kindermishandeling’ stellen, dan wel met zekerheid stellen dat er zeker geen sprake is van kindermishandeling
Herkennen van signalen van lichamelijke kindermishandeling en verwaarlozing.
Voeren van een effectief gesprek met ouders van een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed.
Afnemen van een anamnese gericht op kindermishandeling en de differentiaal diagnose van kindermishandeling opstellen.
Vervolgtraject bij (vermoeden) van kindermishandeling inzetten.
Herkennen van seksueel misbruik en gedragsproblemen die erbij voor kunnen komen.
Beoordelen of advies van, of een melding aan, het AMK of andere instantie, geboden is.
Uitvoeren en beoordelen van lichamelijk onderzoek bij verdenking lichamelijke kindermishandeling.
Inschatten van het gedrag van het kind in combinatie met het vermoeden van kindermishandeling en het verloop van het gesprek.
Voeren van een effectief gesprek met een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed.
Herkennen van psychische gevolgen van kindermishandeling. Omgaan met juridische zaken.
Omgaan met juridische zaken.
Adequaat gebruik van beeldvormend onderzoek bij vraagstelling kindermishandeling.
Rekening houden met cultuurverschillen en pedagogisch handelen.
Omgaan met agressie.
Description

De cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor Kinderartsen is een 2-daagse cursus.


Voorafgaand aan de cursus dient het Medisch Handboek Kindermishandeling bestudeerd te worden. 


U moet hierbij rekenen op gemiddeld 12-15 uur studie.
Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen

In de spoedeisende kindergeneeskunde is probleemoplossend denken en handelen vereist. Het stabiliseren c.q. optimaliseren van de vitale functies is initieel belangrijker dan het stellen van een diagnose. Omdat de prognose van een eenmaal opgetreden circulatiestilstand bij een kind vrijwel infaust is, is herkenning en vroegtijdige behandeling van mogelijk respiratoir en circulatie falen van het allergrootste belang. Hierdoor kan de prognose van een levensbedreigende aandoening of trauma verbeterd worden. Dit concept vormt de kernboodschap van de “European Paediatric Advanced Life Support” (EPALS®) en de “Advanced Paediatric Life Support” (APLS®), “Pre Hospital Paediatric Life Support”( PHPLS® ) en New Born LIfe Support (NLS®) cursussen.
info@sshk.nl
0134690903
2, Alphenseweg, H, Riel, 5133 NE