This course is expired

NVVG Wetenschappelijk programma donderdag 6 april 2023

verzekeringsartswetenschappelijke bijeenkomsten

NVVG Wetenschappelijke programma op donderdag 6 april 2023. Lokatie: Van der Valk Utrecht.

Free
In Request
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Free

Professions

Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Accreditation in request
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
Accreditation in request
ABSG

Speakers

Frank Huygen

Hoogleraar Anesthesiologie

Peter van den Berg

Verpleegkundig Specialist

Thea Zaal

Algemeen bestuurslid Osteoporose Vereniging

Program

Description

Presentatie: Frank Huygen

Titel: Complex Regionaal Pijn Syndroom, nieuwe inzichten in de pathofysiologie

Het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie na chirurgie of trauma. In Nederland worden per jaar ongeveer 4000 nieuwe patiënten gediagnosticeerd met dit pijn syndroom. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Nieuwe inzichten in de pathofysiologie leren dat CRPS, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Reumatoïde Artritis een auto-inflammatoire aandoening is. Typisch voor CRPS is naast inflammatie de schade in het zenuwstelsel en andere weefsels zoals het vaatstelsel. Inzet van biomarkers voor identificatie van onderliggende mechanismen leidt tot fenotypering van een fulminant CRPS beeld waarbij met name inflammatie op de voorgrond staat en types waarbij met name restbeschadiging zoals nociplastische pijn, vasomotore en motore ontregeling op de voorgrond staan. Identificatie van verschillende fenotypes maakt het mogelijk therapieën te personaliseren. Deze nieuwe benadering heeft mogelijk ook verzekering technische consequenties bij het vaststellen van beperkingen. 


Presentatie: Peter van den Berg

Titel: Fracturen & Osteoporose: alleen bij ouderen - of toch niet?

Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op epidemiologische aspecten van osteoporose en gerelateerde fractuurincidentie. Eveneens zal worden ingegaan op case-finding als secundair preventief model zoals in Nederland (evenals internationaal) en de resultaten die hiermee worden behaald / zouden moeten worden behaald. De rol van het Zorginstituut in deze en de recente multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie (2022) zullen worden benoemd alsmede de initiatieven die worden ontplooid om deze zorg te optimaliseren. Fractuurreductie m.b.v. botsparende medicatie, beweegzorg en leefstijl als maatregelen krijgen aandacht. De prevalentie neemt toe met het ouder worden, maar aan de hand van enige casuïstiek zal de impact worden geïllustreerd die osteoporose (veelal na doorgemaakte fractuur) ook op jongere leeftijd kan hebben.


Presentatie: Thea Zaal Titel: Osteoporosezorg vanuit het patiëntenperspectief.

In de presentatie van Thea Zaal komen verschillende aspecten aan de orde zoals: wat doet de Osteoporosevereniging, wat bemerken mensen met osteoporose van hun ziekte en wat betekent het om te leven met osteoporose. Hoe verlopen de contacten met professionals en wat verwachten mensen met osteoporose van de zorg op maat. Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskunde

secretariaat@nvvg.nl
0306868764
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL