This course is expired

Training Positieve Gezondheid & gesprekken voeren

communicerenpositieve gezondheidcommunicatie binnen teampositieve supervisie en intervisie

In zorg, welzijn en onderwijs wordt steeds vaker gewerkt vanuit Positieve Gezondheid. En ook werkgevers merken steeds meer dat het waarde heeft om ‘het andere gesprek’ te voeren met medewerkers. Het werkconcept van Positieve Gezondheid houdt in dat je anders kijkt naar ‘of het goed gaat met iemand’.

21st Nov 2023
749
9-15 Points
Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 749
Includes : Koffie, thee, lunch en werkmaterialen tijdens de cursusdagen.

Date and Location

21 Nov 2023
09:30
19 Dec 2023
12:00
Online

Professions

Anesthesioloog
13 Points
ABAN
Arts
13 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
13 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
13 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
13 Points
ABAN

Goals

Na het volgen van deze training:

Kan je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid helder beschrijven en aangeven hoe je dit in je werk vormgeeft.
Heb je meerdere malen gereflecteerd op je eigen Positieve Gezondheid en kan je beschrijven wat jouw opbrengst daarvan is.
Kan je inschatten op welk moment en hoe het gesprek vanuit Positieve Gezondheid het beste past voor de ander.
Ben je je bewust van het belang van goed luisteren en kijken naar de ander en ben je bereid om een open en onbevooroordeelde houding bij jezelf te blijven oefenen.
Pas je Positieve Gezondheid toe in jouw gedrag door je te verdiepen in het perspectief van de ander, ruimte te geven, de tijd te nemen en niet te sturen op bepaalde oplossingen.
Kan je voor jezelf een passende werkwijze toepassen om mensen te laten ontdekken welke haalbare stappen ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid te behouden of versterken.
Heb je gereflecteerd op je eigen vermogen om mensen regie te laten nemen over hun eigen ontwikkelproces en heb je gericht geoefend om dit vermogen te vergroten.
Kan je vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid samenwerken met partners binnen en buiten de organisatie.
Weet je waar je informatie en inspiratie kunt vinden over het toepassen van Positieve Gezondheid.
Description

Er zijn drie elementen in de werkwijze:

  1. Je gaat met mensen verkennen wat belangrijk voor ze is.
  2. Je kijkt of er (verander)wensen zijn.
  3. Je coacht ze om te komen tot concrete, haalbare stappen richting hun doel.


Elke training begint met de Introductie Positieve Gezondheid. Bij individuele inschrijvingen krijg je die aangeboden in de vorm van een e-learning en twee bijeenkomsten van 1,5 uur. Deze worden meestal online gegeven om reistijd te voorkomen. In de introductie zorgen we

  • dat iedereen weet wat het werken vanuit Positieve Gezondheid inhoudt,
  • dat je ervaart wat het voor jou zelf betekent als er zo gewerkt wordt,
  • dat je weet welke doelen je wilt bereiken met het volgen van de training.


Wat leer je in deze training? 

In deze training leer je de essentie van het werken met Positieve Gezondheid.Je vertaalt deze in persoonsgerichte gesprekken. Hierin leer je jouw cliënten, patiënten of klanten met een brede blik naar binnen te kijken.Zo kunnen ze hun wensen vertalen in stappen die ze zelf willen zetten.Visiom Academie

info@visiom.nl
0337850591
10, Barchman Wuytierslaan, Amersfoort, 3818LH