Gratis Webinar COVID-19 - 3 juni 2020 (7)

covid-19covidcovid 19testbeleidtesten

Woensdag 3 juni hebben NHG, LHV en MedischeScholing.nl een webinar georganiseerd met als thema het nieuwe testbeleid in samenwerking met de GGD. Ook behandelen we het thema ‘trombo-embolieën bij COVID-19’ en de plaats van antistolling hierbij in de eerste lijn. Ten slotte wordt de nieuwe leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’ besproken en de plaats van serologische testen bij het bepalen van nazorg. Vanaf 1 juni zijn er nieuwe maatregelen van kracht, zo is er bijvoorbeeld een nieuw testbeleid. Dit brengt veel (logistieke) vragen met zich mee voor de huisartsenpraktijk en daarbuiten. Wat is de betrokkenheid van de huisarts wanneer de GGD in een ‘teststraat’ patiënten positief test? Welke rol krijgt de huisarts in dit geheel en wie organiseert de follow-up van deze patiënten? Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid en CEO van GGD Hollands Midden, vertelt over het nieuwe testbeleid en beantwoordt vragen vanuit het werkveld van huisartsen. Het beleid rondom bron- en contactopsporing bij positief getest patiënten wordt ook toegelicht. Het doel is om samen na te denken over een zo goed mogelijke samenwerking tussen de GGD en huisartsen op landelijk niveau.

Free
1 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Apothekersassistent
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
NVvPO
Doktersassistent
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Arts beleid en advies KNMG
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
SEH-arts KNMG
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Contactlens specialist
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Longfunctieanalist
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
MSU
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
MSU Enkel-Voet
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Technisch Oogheelkundig assistent
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Toegepast psycholoog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Podoposturaal therapeuten
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Registerpodoloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Medisch voetzorgverlener
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Vasculair Diagnostisch Laborant
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Leefstijlcoach
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Praktijkmanager
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Orthopedisch technoloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
KABIZ
Physician Assistant
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
NAPA, ABAN, ABAN
Arts
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Huisarts
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
NVvPO
Chirurg
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Gynaecoloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Psychiater
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Verpleegkundige
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
V&VN, VSR, VSR
Specialist ouderengeneeskunde
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Internist
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts bedrijfsgeneeskunde
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Sportarts
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts verzekeringsgeneeskunde
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
VSR, V&VN, V&VN
Microbioloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Orthopeed
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Radioloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Revalidatiearts
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Cardioloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
VSR, V&VN, V&VN
Neuroloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Dermatoloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Plastisch chirurg
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Anesthesioloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Kno-arts
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Kinderarts
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Radiotherapeut
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Longarts
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Klinisch geriater
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
VSR, V&VN, V&VN
Arts nucleaire geneeskunde
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Uroloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Patholoog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Oogarts
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Reumatoloog
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Arts klinische chemie
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Neurochirurg
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Klinisch geneticus
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Cardio-thoracale chirurgie
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
29 May 2020
04 May 2023
1 Points
V&VN, VSR, VSR

Skills

Medische handelen 30 %
Kennis en wetenschap 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 30 %
Description

Let op: dit webinar is niet meer geaccrediteerd, het is dus niet meer mogelijk om accreditatiepunten te ontvangen voor dit webinar.

Wat is de rol van trombo-embolieën in de acute fase bij een patiënt met COVID-19? Wat zijn de langetermijneffecten hiervan in de herstelfase? En hoe te handelen bij een verhoogd risico op trombo-embolische complicaties? Moeten we toch kiezen om in de eerste lijn langer laagmoleculaire heparine te spuiten? Geert-Jan Geersing, huisarts en onderzoeker (associate professor) op het gebied van trombose en antistolling door de huisarts, zal zijn kennis omtrent de pathofysiologie bij trombotische processen delen en enkele praktische adviezen meegeven vanuit de nieuwe leidraad voor huisartsen.

Naast patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis is er ook een grote groep verdachte of bewezen coronapatiënten die niet zijn opgenomen. Met welke langetermijnproblemen kan deze groep te maken hebben? De organisatie van nazorg en begeleiding van het herstel van patiënten verschilt per situatie. Cunigonda Hol, huisarts, deelt haar ervaringen met herstellende patiënten en reflecteert daarbij ook op de leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’. Hoe verhoudt chronische vermoeidheid zich tot doorgemaakte COVID-19 en wat is de rol van serologische testen hierbij? Masja Loogman, huisarts, vertelt over de rol van nieuwe serologische testen rondom nazorg bij COVID-19 en de plaats hiervan in de huisartsenpraktijk.


Sprekers

  • Patrick Bindels (presentator) is hoogleraar en hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.
  • Tjalling Leenstra is arts Maatschappij en gezondheid en epidemioloog GGD.
  • Geert-Jan Geersing is huisarts en onderzoeker (associate professor).
  • Cunigonda Hol is huisarts.
  • Masja Loogman is huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG.Het webinar is onderdeel van een reeks die op initiatief van MedischeScholing.nl, LHV en NHG is ontwikkeld. Vanwege de grote behoefte aan actuele informatie over COVID-19 bij huisartsen is, in samenwerking met InEen, Huisarts van de Toekomst en VPH, besloten om voorlopig vervolg aan de webinars te geven.

Alle webinars zijn gratis en geaccrediteerd voor alle artsen, physician assistants, praktijkondersteuners, doktersassistenten en praktijkmanagers. De webinars zijn live te volgen, maar ook terug te kijken waar en wanneer het u uitkomt via corona.medischescholing.nl.

Met behulp van uw BIG-nummer registreert u zich bij MedischeScholing.nl. Heeft u geen BIG-nummer maar bent u wel zorgverlener? Vul dan bij uw aanmelding via MedischeScholing.nl uw functie en registratienummer in om toegang te krijgen.

Om zo goed mogelijk te monitoren wat er speelt in de praktijk tijdens de coronacrisis, wordt er gewerkt met een vragensysteem. Dit is niet alleen voor het webinar, maar ook voor de beleidsmakers noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op vragen uit het werkveld.


MedischeScholing

info@medischescholing.nl