This course is expired

Recht en gezondheidszorg

recht en gezondheidszorgverantwoordelijkheid voor foutentuchtrechtwet- en regelgeving

Bij de scholing Recht en gezondheidszorg komt een aantal onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de doktersassistent.

145
3 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 145

Professions

Apothekersassistent
Date unknown
3 Points
KABIZ
Contactlens specialist
Date unknown
3 Points
KABIZ
Doktersassistent
Date unknown
3 Points
CADD, KABIZ
Farmaceutisch Consulent
Date unknown
3 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
Date unknown
3 Points
KABIZ

Goals

Inzicht in de verantwoordelijkheden van de doktersassistent in de huisartsenpraktijk.
Inzicht in de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de arts.
Inzicht in de regeling van de voorbehouden handelingen.
Belangrijkste rechten en plichten van de patiënt kunnen benoemen.
Inzicht in de regeling omtrent datalekken.
Inzicht in de regeling van de klachten en geschillen in de zorg.
Inzicht in de verschillen tussen complicaties, incidenten en calamiteiten.
Inzicht hoe te handelen na een fout op het werk.
Een afgewogen oordeel vormen over een eenvoudig gezondheidsrechtelijk vraagstuk m.b.t. de behandelde stof en toepassen in de praktijk.
Description

Bij de scholing Recht en gezondheidszorg komt een aantal onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de doktersassistent. Als eerste de verantwoordelijkheden en bekwaamheden in de huisartsenpraktijk. We zullen daarbij onder andere aandacht schenken aan het tuchtrecht en de voorbehouden handelingen.


Als tweede zullen verschillende patiëntenrechten worden besproken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de toestemming van minderjarigen en aan wie mag je nou wel gegevens verstrekken en aan wie niet? Wat moet je doen als de politie aan de balie staat en informatie wil hebben? Als derde zal de regeling omtrent datalekken worden besproken. Het vierde onderwerp is de nieuwe klachten- en geschillenregeling die sinds 2016 van kracht is. Wat betekent dat voor de doktersassistenten en de huisartsen? En als laatste zal er aandacht geschonken worden aan het verschil tussen complicaties, incidenten en calamiteiten.


Leerpunt KOEL

secretariaat@leerpuntkoel.nl
0786193068
34, IJsselmeer, Zwijndrecht, 3332EX