This course is expired

Blended cursus “Deprescribing – aan de slag in de praktijk”

polyfarmaciedeprescribing

Deze cursus biedt u praktische handvatten om de aanbevelingen uit de herziene richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen in uw eigen apotheek of samenwerkingsverband.

775
12 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 775
Excludes : BTW

Professions

Apotheker
12 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
12 Points
OA

Speakers

Henk-Frans Kwint

Apotheker en onderzoeker
Henk-Frans Kwint is gepromoveerd op het onderwerp medicatiebeoordelingen en gebruikers van medicatie op rol. Hij was werkgroep lid van MDR Polyfarmacie bij ouderen zowel als de module ‘Medicatiebeoordeling’ als bij de module ‘Minderen en stoppen met medicatie’. Hij was redacteur en mede-auteur van de bijbehorende kennisdocumenten bij de module. Daarnaast begeleidt hij een promotieonderzoek naar medicatiebeoordeling gericht op het stoppen van medicatie bij baxterpatiënten en is hij nauw betrokken bij een regionaal project met betrekking tot deprescribing bij ouderen voor de zorgverzekeraar in de regio Leiden.

Sanne Bakker-Verdoorn

Apotheker en onderzoeker
Sanne Bakker-Verdoorn is gepromoveerd op het onderwerp medicatiebeoordelingen in de eerste lijn, waarbij veel medicijnen gestopt zijn in het kader van de persoonlijke wensen, doelen en gezondheidsklachten van de patiënt. Zij was werkgroep lid van de module ‘Minderen en stoppen met medicatie’ en mede-auteur van de bijbehorende kennisdocumenten. Daarnaast begeleidt zij een promotieonderzoek naar medicatiebeoordeling gericht op het stoppen van medicatie bij baxterpatiënten.

Adrianne Faber

Apotheker en onderzoeker
Zij is mede-auteur van de KNMP-richtlijn Consultvoering, docent SIR Teamtraining Consultvoering en docent Communicatie master Farmacie Leiden. Vanwege haar expertise zal zij het onderwijs rondom ‘consultvoering’ tijdens deze tweedaagse verzorgen.
Description

Deze cursus biedt u praktische handvatten om de aanbevelingen uit de herziene richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen in uw eigen apotheek of samenwerkingsverband. De basiskennis over de aanbevelingen in de richtlijn en bijbehorende kennisdocumenten van veelvoorkomende geneesmiddelgroepen doet u op door twee e-learnings. Vervolgens gaan we tijdens twee cursusdagen praktisch in op het verantwoord afbouwen van medicatie op basis van praktijkcasus, consultvoering bij deprescribing en de samenwerking met andere zorgverleners.


Binnen de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen is in december 2020 een nieuwe module gepubliceerd: ‘Minderen en stoppen van medicatie’. Met deze module kunnen apothekers in samenwerking met huisarts, specialist ouderengeneeskunde en andere zorgverleners het minderen en stoppen van medicatie bij ouderen in de praktijk vormgeven.

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

SIR is al meer dan 20 jaar een gezaghebbend expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid. In nauwe samenwerking met de academische Apotheek Stevenshof te Leiden heeft SIR als doel om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.
secretariaat@sirstevenshof.nl
715766157
5, Theda Mansholtstraat, B, Leiden, 2331JE