This course is expired

Nascholing Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV)

ordeninggeneesmiddelenapotheekzelfmanagementGDV

De nascholing heeft een interactieve opzet. Tips en kennis worden afgewisseld met theorie en data uit praktijkonderzoek. Het vergroot uw kennis over de aanbevelingen en biedt u tips om het eigen GDV-proces te verbeteren.

375
6.5 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 375
Excludes : BTW

Professions

Apotheker
6.5 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
6.5 Points
OA

Speakers

Bram Mertens

Apotheker en onderzoeker
Bram Mertens is gepromoveerd naar de waarde van medicatie op rol voor de zelfstandig wonende oudere. Hij is één van de auteurs van de herziening van de KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’.

Linda Mulder-Wildemors

Apotheker en onderzoeker
Linda Mulder-Wildemors is één van de auteurs van eerste en de herziene versie van de KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’.
Description

Geïndividualiseerde distributievorm (GDV), ook wel medicatie op rol genoemd, is een manier om de patiënt met ordeningsproblemen te helpen bij de inname van zijn geneesmiddelen. De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ wordt in 2021 herzien. Vraagt u zich af of alle (herziene) aanbevelingen goed en efficiënt zijn geïmplementeerd?


De nascholing heeft een interactieve opzet. Tips en kennis worden afgewisseld met theorie en data uit praktijkonderzoek. Het vergroot uw kennis over de aanbevelingen en biedt u tips om het eigen GDV-proces te verbeteren. Aan het einde van de dag weet u de sterke en zwakke plekken van het GDV-proces in uw eigen apotheek. Zo weet u wat te doen om zowel aan de aanbevelingen van de KNMP-richtlijn te voldoen als het proces efficiënt in te richten.

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

SIR is al meer dan 20 jaar een gezaghebbend expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid. In nauwe samenwerking met de academische Apotheek Stevenshof te Leiden heeft SIR als doel om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.
secretariaat@sirstevenshof.nl
715766157
5, Theda Mansholtstraat, B, Leiden, 2331JE