This course is expired

BIG-6: Diabetes

diabetesdiabetes mellitusDMinsulineHbA1cGlucosebloedglucose

Diabetes is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. Deze cursus maakt u wegwijs in de snel veranderende diabetesmarkt, waarin het aanbod van antidiabetica explosief groeit. De docenten gaan onder andere in op de bewijzen voor de medicamenteuze preventie van micro- en macrovasculaire complicaties. Zij vertellen ook welke bloedsuikerverlagende middelen de voorkeur hebben en wat de rationale is voor combinaties van middelen. Aan het einde van de nascholing is uw kennis van de farmacotherapie bij diabetes mellitus op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze up-to-date gebracht.

500
9.5 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 500
Note :Dit is een blended nascholing. De verschillende onderdelen zijn ook apart te volgen.
Discounts
€ 25
01 Dec 2021
31 Dec 2021
Wilt u zeker zijn van een cursusplaats? Boek dan tijdig. Wanneer u zich in de maand december inschrijft voor een cursus in 2022 ontvangt u € 25 korting per cursus (e-modules uitgezonderd).

Professions

Apotheker
9.5 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
9.5 Points
OA

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 40 %
Communicatie 20 %

Goals

De huidige wetenschappelijke stand van zaken weergeven omtrent de nieuwe (en oude) antidiabetica.
De farmacotherapeutische waarde van de nieuwe antidiabetica, waaronder de DPP-4-remmers, GLP-analogen en de SGLT-remmers weergeven.
Weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de rationale van combinaties van antidiabetica tijdens een medicatiebeoordeling.

Program

05-04-2022

Description

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste. De nascholingen van BIG-6: Klinische farmacotherapie brengen op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Diabetes is een belangrijke oorzaak van micro- en macrovasculaire complicaties. Ondanks de overweldigende wetenschappelijke interesse in het ontwikkelen van nieuwe bloedsuikerverlagende middelen, is de wetenschappelijke bewijsvoering voor het gebruik van veel antidiabetica nog steeds schaars. In deze cursus komen onder andere de volgende vragen aan bod:

Welk bewijs bestaat er voor de medicamenteuze preventie van micro- en macrovasculaire complicaties?  

Hoe wordt de streefwaarde voor het HbA1c bepaald voor een individuele patiënt?

Welke antidiabetica verdienen de voorkeur en waarom? 

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • de blended nascholing, bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
  • de e-module;
  • de fysieke bijeenkomst.


Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid aan de bijeenkomst.  

In de e-module BIG-6: Diabetes type 2 wordt uw kennis met betrekking tot diabetes mellitus opgefrist. Onder andere wordt ingegaan op de definities en het classificatiesysteem zoals gehanteerd door de Europese richtlijn, etiologie, pathogenese en pathofysiologie van de verschillende vormen van diabetes mellitus, de diagnostiek en de behandeling. Tot slot wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de optimale medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus.

Tijdens de fysieke bijeenkomst staat de farmaceutische zorg van de openbare apotheek voor patiënten met diabetes mellitus centraal. U leert richtlijn-overstijgend redeneren en handelen, zodat de farmacotherapie van de diabetespatiënten uit uw praktijk verder geoptimaliseerd kan worden.

Deze bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • wetenschappelijk gedeelte;
  • praktische aanbevelingen;
  • casuïstiek in werkgroepjes;
  • nabespreken casuïstiek;
  • oefenen in klinisch redeneren en communiceren. 
  • Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

PAOFarmacie

info@paofarmacie.nl
0303040100
31, Rembrandtlaan, Bilthoven, 3723BG