This course is expired

Toetsingsonderwijs voor apothekers: verbeter uw professionele communicatie

toetsingtoetsprofessioneleprofessioneelcommunicatiemotiverende gespreksvoering

Dit toetsingsonderwijs voor apothekers is gericht op het verbeteren van uw professionele communicatie. De theoretische kaders voor klantvriendelijkheid, conflicthantering en omgaan met agressie komen aan de orde, evenals methoden voor gedragsverandering. Een groot deel van de nascholing bestaat uit het bespreken van en oefenen met communicatieve uitdagingen uit uw dagelijkse praktijk, waarbij u feedback krijgt van uw collega’s en trainer. Door het volgen van deze nascholing voldoet u in een keer aan de eis voor toetsing voor de herregistratie als openbaar apotheker-specialist.

725
10 Points
E-learning
Physical course - single

Prices

Regular € 725
Discounts
€ 25
01 Dec 2021
31 Dec 2021
Wilt u zeker zijn van een cursusplaats? Boek dan tijdig. Wanneer u zich in de maand december inschrijft voor een cursus in 2022 ontvangt u € 25 korting per cursus (e-modules uitgezonderd).

Professions

Apotheker
10 Points
OA, StipCo
Apotheker - Openbare Farmacie
10 Points
OA, StipCo
Apotheker - Poliklinisch apotheker
10 Points
StipCo

Skills

Samenwerken 40 %
Communicatie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Na afloop van de training:

Heeft u door feedback en reflectie op de CanMEDS competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit inzicht gekregen in uw specifieke kwaliteiten.
Weet u hoe u deze CanMEDS competenties toe kan passen in praktijksituaties als openbaar apotheker, met inachtneming van uw persoonlijke stijl en karakteristieken van communicatie.
Bent u toegerust om op een professionele manier feedback te geven en ontvangen.
Heeft u een individueel leer- en ontwikkelplan opgesteld, inclusief prioriteiten en concrete actiepunten voor de komende 5 jaar.

Program

Description

Het apothekersvak is een dynamisch beroep. De communicatie met patiënten wordt meer divers van aard. Tekorten aan geneesmiddelen, (bij-)betalingen en het preferentiebeleid zorgen voor spanningen met patiënten aan de balie. Relaties met andere zorgprofessionals worden steeds belangrijker. Het aansturen en coachen van het apotheekteam vraagt continu zorg en aandacht.

Intervisie is een van de mogelijkheden om uw persoonlijke professionaliteit te ontwikkelen. Dit toetsingsonderwijs richt zich op de evaluatie van de competenties samenwerken, communicatie en professionaliteit. Daarnaast gelden alle toegekende uren als toetsing.

Zelfreflectie op het functioneren en feedback van collega’s en experts staan tijdens de nascholing centraal. 

Door deelname aan deze nascholing voldoet u aan de eis van 10 toetsingsuren voor de vijfjaarlijkse her-accreditatie tot openbaar apotheker-specialist.


Het programma bestaat uit twee individueel te volgen e-modules van 2 uur en een groepsbijeenkomst op locatie (6 uur).


De onderwerpen van deze nascholing en de theoretische kaders zijn:

  • Stress en burn-out: wat is het en hoe voorkom je het.
  • Klantvriendelijkheid -> Conflicthantering -> Omgaan met agressie.
  • Soorten conflicten en conflictstijlen.
  • Methoden voor gedragsverandering: cognitieve gedragstherapie en motivational interviewing.


E-module 1

Deze module heeft als doel het formuleren van uw persoonlijk leer- en ontwikkelplan. U krijgt via drie korte ‘assessment-situaties’ feedback op het huidige eigen functioneren bij consultvoering, conflicthantering en stressmanagement. Hiervoor plant u een afspraak in voor een video-conferentie met een trainingsacteur. U maakt een start met een persoonlijk leer- en ontwikkelplan met de feedback van de trainer. Met de eerste e-module kunt u 4 weken voorafgaand aan de groepsbijeenkomst starten. en dient één a twee weken voorafgaand aan de groepsbijeenkomst afgerond te hebben. 


Cursusdag: groepsbijeenkomst

Deze dag staat in het teken van ‘Samen doen, samen leren’. Tijdens de groepsbijeenkomst oefent u, onder begeleiding van een trainer en een trainingsacteur, het verfijnen van uw communicatieve vaardigheden. Hierbij gaat het over klantvriendelijkheid, conflicthantering en beheersing van agressie. Ook komen methoden ter ondersteuning van gedragsverandering aan de orde.

Naast de theoretische kaders en oefeningen met een trainingsacteur, krijgt u in kleine groepjes intercollegiale feedback en krijgt u feedback van de trainer op de in de e-module gemaakte video-assessments. U werkt verder aan uw persoonlijke leerplan, waarmee u gestart ben in de e-module 1. 


E-module 2

De tweede e-module vormt de afsluiting van dit toetsingsonderwijs. In deze module staat toetsing centraal, zowel van de kennis van de theoretische achtergrond van de verschillende communicatieve vaardigheden, als van de mate waarin u deze concepten in praktijk weet te brengen. Dit wordt getoetst middels een aantal video responsoefeningen. Tot slot stelt u een definitief leer- en ontwikkelplan voor de komende vijf jaar vast. Na de groepsbijeenkomst kunt u starten met deze e-module en deze moet binnen 4 weken afgerond zijn.


Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.


Deze cursus is ontwikkelt in samenwerking Rik Bes, trainer van het Centre for Motivation and Change.


Opmerking: voor het volgen van deze cursus is een laptop of desktop PC met de browser Chrome of Firefox een vereiste.PAOFarmacie

info@paofarmacie.nl
0303040100
31, Rembrandtlaan, Bilthoven, 3723BG