This course is expired

Hematologie en moleculaire diagnostiek

hematologiehematologischmoleculaire diagnostiekanemiethalassemiehemolyseporfyrie

De nascholing Hematologie en moleculaire diagnostiek bespreekt de ‘rode kant’ van het lab. Daaronder valt bijvoorbeeld de diagnostiek van anemie, maar ook afwijkingen in het eiwitspectrum door biologicals. Het tweede onderwerp is de moleculaire diagnostiek, onder andere het gebruik van biomarkers bij het monitoren van een behandeling en het opsporen van biologische afwijkingen zoals bij farmacogenetica. Na het volgen van deze nascholing bent u op de hoogte van de raakvlakken van de hematologie en moleculaire diagnostiek en geneesmiddelgebruik en kunt u beter met de arts in gesprek over medicatie en suppletie naar aanleiding van laboratoriumonderzoek.

205
3 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 205
Discounts
€ 25
01 Dec 2021
31 Dec 2021
Wilt u zeker zijn van een cursusplaats? Boek dan tijdig. Wanneer u zich in de maand december inschrijft voor een cursus in 2022 ontvangt u € 25 korting per cursus (e-modules uitgezonderd).

Professions

Apotheker
3 Points
ZA
Apotheker - Ziekenhuisapotheker
3 Points
ZA

Goals

U bent op de hoogte van de bruikbaarheid en toepassing van moleculaire technieken.
U bent op de hoogte van de raakvlakken van de hematologie en de farmacie.
U weet hoe een aantal biologicals laboratoriumonderzoek beïnvloeden.
U kunt het gesprek met de arts over suppletie/medicatie n.a.v. laboratoriumonderzoek beter voeren.

Program

04-10-2022

Description

Hematologie is een breed vakgebied. In het laboratorium spreken we van de “rode kant” in het lab. Dit gaat over cellen kijken onder de microscoop, over anemiediagnostiek en vervolgonderzoek, zoals in verwijsafspraken afgesproken, over biologicals, die afwijkingen geven in eiwitspectra en vals-positieve reacties bij de screening op irregulaire antistoffen tegen erytrocyten. Hematologie gaat ook over hemolyse door geneesmiddelen waarbij nader onderzoek nodig is. Bij de behandeling van hematologische maligniteiten worden steeds meer moleculair biologische markers gebruikt als indicator voor het aanslaan van de behandeling of de ontwikkeling van de ziekte. De moleculair biologische testen welke gebruikt worden zijn echter niet specifiek voor hematologie, maar vormen veeleer het gereedschap om moleculair biologische afwijkingen op te sporen, zoals afwijkend metabolisme bij farmacogenetica, verschillende porfyrieën, lactasedeficiëntie, α1-antitrypsine deficiëntie.

In de cursus Hematologie en moleculaire diagnostiek wordt de hematologie in de breedte besproken en wordt een techniek, “Hoe doe je moleculair biologisch onderzoek en waar gebruik je het voor?” nader toegelicht.


De volgende onderwerpen worden behandeld:


  • Anemiediagnostiek, de richtlijn van de NVKC: Implicatie voor apotheker.
  • Thalassemie diagnostiek, toenemend bij steeds meer Nederlanders afkomstig uit het Middellandse zee gebied.
  • Oorzaken van hemolyse, waaronder geneesmiddelengebruik.
  • Oorzaken van porfyrie, waaronder geneesmiddelengebruik.
  • Moleculaire diagnostiek, hoe doe je dat? Hoe interpreteer je dat? Waar gebruik je deze techniek voor?


Met behulp van casuïstiek worden praktijksituaties besproken, waarbij er volop ruimte is voor discussie. Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

PAOFarmacie

info@paofarmacie.nl
0303040100
31, Rembrandtlaan, Bilthoven, 3723BG