Farmacotherapie bij dialyse

dialysenierdialysedialyserennierennierhemodialyseFarmacotherapie

De nascholing Farmacotherapie bij dialyse gaat in op de effecten die dialyse kan hebben op de farmacokinetiek van geneesmiddelen. In de cursus is aandacht voor de epidemiologie van nierfunctievervangende technieken en de invloed die dialyse heeft op de kwaliteit van leven. Verder wordt ingegaan op de pathofysiologie bij het eindstadium nierfalen en de verschillende dialysetechnieken die er zijn en hoe het medicatiegebruik hierop kan worden afgestemd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u hoe u farmacotherapie bij dialyse kan optimaliseren.

11th Oct 2023
12:30 - 16:15
215
3 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 215
Excludes : 21% BTW

Date and Location

11 Oct 2023
12:30
16:15
Aristo (Luntten) Utrecht Brennerbaan, 23

Professions

Apotheker
3 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
3 Points
OA

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 40 %

Goals

Na het volgen van deze nascholing:

U bent bekend met de achtergrond van dialyse.
U bent op de hoogte van de verschillende dialysetechnieken.
U kunt uitleggen hoe dialyse de farmacokinetiek van geneesmiddelen kan beïnvloeden en hoe de dosering bij dialyse aangepast kan worden.
U weet welke geneesmiddelen vaak worden gebruikt bij dialyse.
U heeft een aantal handvatten om de apotheekzorg voor patiënten die nierdialyse ondergaan te optimaliseren.
Description

In Nederland dialyseren ongeveer 6.500 mensen. Er zijn grofweg twee typen dialyse: hemodialyse en peritoneale dialyse. Beide typen kunnen zowel in een dialysecentrum als thuis plaats vinden. Dialysepatiënten zijn grootverbruikers van medicatie. Behalve medicatie specifiek bij dialyse, gebruiken deze patiënten ook veel medicatie in verband met co-morbiditeit die samenhangt met het eindstadium nierfalen. Daarnaast komen medicatiefouten vaak voor bij dialysepatiënten. Verder kan dialyse de farmacokinetiek van geneesmiddelen beïnvloeden en zo effect hebben op de werking en de veiligheid van geneesmiddelen


Tijdens de nascholing Farmacotherapie bij dialyse komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 


  • Epidemiologie van gebruik nierfunctievervangende therapieën.
  • Invloed van dialyse op de kwaliteit van leven in samenhang met co-morbiditeit die optreedt bij eindstadium nierfalen.
  • Een beknopt overzicht van de pathofysiologie bij eindstadium nierfalen.
  • Verschillende dialysetechnieken: hemodialyse, peritoneale dialyse en intermitterende vs. continue hemodialyse.
  • Invloed van dialyse op de farmacokinetiek van geneesmiddelen, uitgewerkt aan de hand van enkele voorbeelden. 
  • Medicatiegebruik rondom dialyse: casus complexe medicatie, aandacht voor medicatie specifiek bij eindstadium nierfalen en preventie van bloedstolling in het dialysecircuit.
  • Rol van de apotheker: medicatiebewaking en medicatiebegeleiding, met enkele praktische tips en aandacht voor de medicatiebewakingsadviezen van de KNMP.


Deze cursus geeft u informatie over de achtergrond van dialyse en de diverse dialysetechnieken die er zijn. Ook wordt aan de hand van casuïstiek uitgelegd hoe de verschillende dialysetechnieken invloed kunnen uitoefenen op de farmacokinetiek van geneesmiddelen. Verder komt aan bod welke geneesmiddelen vaak worden gebruikt door dialysepatiënten en hoe u als apotheker kunt bijdragen aan goed en veilig geneesmiddelgebruik bij deze kwetsbare groep patiënten. 


Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.PAOFarmacie

info@paofarmacie.nl
0303040100
31, Rembrandtlaan, Bilthoven, 3723BG