Leaderhip development for course coordinators

leadershipleiderschapPersoonlijk leiderschapprofessioneel leiderschap

Het doel van het leiderschapsontwikkelingsprogramma is om cursuscoördinatoren te ondersteunen bij het verbeteren van hun leiderschapskwaliteiten.

9th Sep 2021
08:30 - 12:30
Free
18 Points
Online
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Free

Date and Location

09 Sep 2021
08:30
12:30
Online

Professions

Physician Assistant
08 Apr 2021
07 Apr 2022
18 Points
ABC1
Huisarts
08 Apr 2021
07 Apr 2022
18 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
08 Apr 2021
07 Apr 2022
18 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
08 Apr 2021
07 Apr 2022
18 Points
ABC1
Apotheker
08 Apr 2021
07 Apr 2022
18 Points
ZA
Apotheker - Ziekenhuisapotheker
08 Apr 2021
07 Apr 2022
18 Points
ZA
Description

Het doel van het leiderschapsontwikkelingsprogramma is om cursuscoördinatoren te ondersteunen bij het verbeteren van hun leiderschapskwaliteiten. Het programma is erop gericht om zich bewust te maken van zijn eigen leiderschapscompetenties en deze in te zetten.

Het programma zal zich richten op leiderschap in plaats van op de managementaspecten van een cursuscoördinator.

Universiteit Maastricht

study@maastrichtuniversity.nl
31433882222
4, Minderbroedersberg, Maastricht, 6211LK