Klinische farmacologie van ADHD-medicatie

farmacologieadhdritalinadhd medicatie

Na afloop van deze nascholing kent u de uitgangspunten voor het optimaal doseren van deze medicatie, bent u bekend met de bijwerkingen en kunt u deze managen.

6th Sep 2021
18:00 - 21:45
Free
3 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Free

Date and Location

06 Sep 2021
18:00
21:45
Van der Valk - Eindhoven
Eindhoven
Aalsterweg, 322
16 Sep 2021
18:00
21:45
Van der Valk - Drachten
Drachten
Lavendelheide, 4
23 Sep 2021
18:00
21:45
Van der Valk - Drachten
Drachten
Lavendelheide, 4

Professions

Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
3 Points
LV POH-GGZ
Verslavingsarts KNMG
07 Sep 2020
06 Sep 2021
3 Points
VVGN
Physician Assistant
07 Sep 2020
06 Sep 2021
3 Points
ABC1, VVGN, NVvP-psych, VVGN, NVvP-psych
Huisarts
07 Sep 2020
06 Sep 2021
3 Points
ABC1
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
3 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
3 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
3 Points
LV POH-GGZ
Apotheker - Openbare Farmacie
01 Sep 2020
31 Aug 2021
3 Points
OA
Psychiater
Date unknown
3 Points
NVvP-psych
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
07 Sep 2020
06 Mar 2022
3 Points
VSR
Specialist ouderengeneeskunde
07 Sep 2020
06 Sep 2021
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
07 Sep 2020
06 Sep 2021
3 Points
ABC1
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
07 Sep 2020
06 Mar 2022
3 Points
VSR
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
07 Sep 2020
06 Mar 2022
3 Points
VSR
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
07 Sep 2020
06 Mar 2022
3 Points
VSR
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
07 Sep 2020
06 Mar 2022
3 Points
VSR
Apotheker
07 Sep 2020
06 Sep 2021
3 Points
ZA, OA, OA
Apotheker - Ziekenhuisapotheker
07 Sep 2020
06 Sep 2021
3 Points
ZA
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
07 Sep 2020
06 Mar 2022
3 Points
VSR

Skills

Medische handelen 20 %
Samenwerken 20 %
Kennis en wetenschap 60 %
Description

In zijn nascholing neemt Chiel Ebbelaar u mee door de relevante neuroanatomie bij ADHD, de symptomen van ADHD en de verschillende presentaties, de neurobiologische achtergronden van ADHD, de DSM-5 criteria bij ADHD en de werkingsmechanismen van methylfenidaat, dexamfetamine en atomoxetine. Na afloop van deze nascholing kent u de uitgangspunten voor het optimaal doseren van deze medicatie, bent u bekend met de bijwerkingen en kunt u deze managen.

Medice BV

Medice is al meer dan 70 jaar één van de meest succesvolle farmaceutische familiebedrijven in Duitsland. Sinds een aantal jaren is Medice ook in Nederland actief en heeft daarbij een 100% focus op de behandeling van ADHD. We streven ernaar met onze producten en diensten een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en volwassenen met ADHD. Wij hechten veel waarde aan het voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen als het gaat om alle processen binnen onze onderneming.
info@medice.nl
0161747817
2, Ericssonstraat, Rijen, 5121ML