This course is expired

Klinische chemie: Bloedgassen, nierfunctie en elektrolyten

klinische chemiebloedgassenbloedgasnierfunctienierennierelektrolyten

240
4 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 240

Professions

Apotheker - Openbare Farmacie
Date unknown
4 Points
OA
Apotheker
Date unknown
4 Points
OA, ZA, ZA
Apotheker - Ziekenhuisapotheker
Date unknown
4 Points
ZA

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 40 %
Description

Inzicht in de laboratoriumuitslagen zijn voor zowel de ziekenhuisapotheker als de openbaar apotheker van groot belang. Laboratoriumwaarden kunnen belangrijk zijn bij start van de farmacotherapie, bij de medicatiebewaking en voor het monitoren van de behandeling. Een gedegen kennis van de klinische chemie en het kunnen interpreteren van laboratoriumuitslagen is daarbij essentieel.


Nierfunctie

Het HARM-onderzoek (Hospital Admissions Related to Medication) heeft aangetoond dat een verminderde nierfunctie een onafhankelijke risicofactor is voor ziekenhuisopname. Artsen, apothekers en laboratoria werken daarom op steeds meer plaatsen samen om de medicatiebewaking bij een verminderde nierfunctie door uitwisseling van gegevens te verbeteren. De apotheker kan op basis van de nierfunctie een dosering aanpassen of een alternatief geneesmiddel voorstellen. Een juiste interpretatie van de nierfunctie is daarbij essentieel. Voor het schatten van de nierfunctie zijn hierbij verschillende klinisch chemische parameters en formules bruikbaar. In de nascholing Bloedgassen, nierfunctie en elektrolyten leert u hoe u deze parameters kunt gebruiken en welke formules voor schatting van de glomerulair filtration rate u in welke situatie kunt gebruiken. Tevens wordt stilgestaan bij de rol van de nierfunctie op de water- en zouthuishouding en hoe dit tot uitdrukking komt bij een individuele patent met een verminderde nierfunctie.


Bloedgassen

Het aanvoeren van zuurstof en het afvoeren van koolzuurgas is essentieel voor het functioneren van alle weefsels. De longen en bloedsomloop leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Het handhaven van de zuurgraad rondom de fysiologische pH van 7,4 is ook essentieel. Het bufferpaar koolzuurgas en bicarbonaat spelen daarbij een belangrijke rol. Ook het afblazen van koolzuurgas via de longen en de uitscheiding van zuur (ammonium) via de nieren is hierbij betrokken. In deze nascholing wordt de fysiologie van bloedgassen en het zuur-base evenwicht besproken. Veel voorkomende stoornissen in deze homeostase komen ook aan de orde. Na een theoretisch gedeelte wordt de problematiek geïllustreerd met interactieve casuïstiek met een extra accent op intoxicaties.


Onder andere aan de hand van casuïstiek wordt een link gelegd met de dagelijkse praktijk. 

PAOFarmacie

info@paofarmacie.nl
0303040100
31, Rembrandtlaan, Bilthoven, 3723BG