Bijwerkingen: Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding

zwangerschapzwangergeneesmiddelengeneesmiddelborstvoeding

De cursus Geneesmiddelen tijdens de zwangerschap behandelt de basisprincipes die ten grondslag liggen aan het ontstaan van aangeboren afwijkingen. De docenten reiken u handvaten aan voor het maken van rationele keuzes. U krijgt een overzicht van de beschikbare bronnen met informatie over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding. De nascholing maakt samen met de cursus Omgaan met bijwerkingen in de praktijk en Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts maken deel uit van de nascholing Bijwerkingen. De cursus wordt inhoudelijk verzorgd door Bijwerkingencentrum Lareb.

23rd Sep 2021
09:00 - 17:00
360
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 360

Date and Location

23 Sep 2021
09:00
17:00
BCN Utrecht
Utrecht
Daltonlaan, 100

Professions

Apotheker - Openbare Farmacie
Date unknown
6 Points
OA
Apotheker
Date unknown
6 Points
OA, ZA, ZA
Apotheker - Ziekenhuisapotheker
Date unknown
6 Points
ZA

Skills

Medische handelen 60 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

U heeft inzicht in de zes basisprincipes van de teratologie.
U kunt aan de hand van deze van de teratologie afwegingen maken over het gebruik van een geneesmiddel tijdens de zwangerschap.
U kunt beargumenteren of een geneesmiddel wel of niet gebruikt kan worden in de zwangerschap.
U heeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij de overgang van een geneesmiddel in de moedermelk.
U kunt beargumenteren of veilig borstvoeding kan worden gegeven.
U bent in staat geneesmiddelgebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te bespreken met andere zorgverleners en patiënten.
U heeft inzicht in de afwegingen van geneesmiddelgebruik bij mannen met een kinderwens.

Program

Description

Geneesmiddelen worden uitvoerig onderzocht voordat ze op de markt komen, maar over het gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding is vaak weinig bekend. Toch gebruiken vier van de vijf vrouwen in Nederland op enig moment tijdens de zwangerschap een geneesmiddel.


Voor arts en apotheker kan het lastig zijn om een weloverwogen keuze te maken over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Soms is het noodzakelijk dat een vrouw tijdens haar zwangerschap geneesmiddelen blijft gebruiken. Bijvoorbeeld bij epilepsie, diabetes of psychiatrische aandoeningen. Ook tijdens het geven van borstvoeding hoeft een geneesmiddel niet altijd te worden gestaakt. Het is dan wel belangrijk om te weten of het nadelige effecten kan hebben op de zwangerschap, het embryo, de foetus of het (pasgeboren) kind. De gegevens over de noodzaak tot behandelen en de veiligheid zijn echter beperkt en soms zelfs tegenstrijdig.


De cursus Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding behandelt de basisprincipes die ten grondslag liggen aan het ontstaan van aangeboren afwijkingen. U leert omgaan met praktische vragen rond zwangerschap en borstvoeding. U krijgt inzicht in de mogelijke effecten van geneesmiddelen op het ongeboren kind of de neonaat bij gebruik tijdens de zwangerschap of borstvoeding. U krijgt een overzicht van de beschikbare bronnen met informatie over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding. Tot slot leert u aan de hand van voorbeelden om rationele keuzes in de dagelijkse praktijk.


Deze geheel vernieuwde cursus maakt, samen met de de cursus Omgaan met bijwerkingen in de praktijk, en Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts onderdeel uit van de nascholing Bijwerkingen. 


Programmaonderdelen


  • Delen van ervaringen met collega cursisten.
  • Veiligheid en risico’s van gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.
  • Veiligheid en risico’s van gebruik van geneesmiddelen tijdens borstvoeding.
  • Informatiebronnen over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.
  • Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

PAOFarmacie

info@paofarmacie.nl
0303040100
31, Rembrandtlaan, Bilthoven, 3723BG