Professions
Companies
72 Results
Apotheker - Ziekenhuisapotheker

Populair

course image
Free

Webinar COVID-19 voor zorgprofessionals

NIET LANGER GEACCREDITEERD - als naslagwerk te bekijken - Het ministerie van VWS, het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werken samen met MedischeScholing.nl aan een landelijk live webinar voor alle zorgprofessionals.
20 Oct
Oct
09:00

Universiteit Maastricht

Physical course - single
Online
6
Aan feedback op medisch handelen is iedereen nu wel gewend, maar hoe zorg je dat de andere competenties ook voldoende aan bod komen?
€ 375
Company Logo
26 Oct
Oct
09:30

De Bode nascholingen

Physical course - single
van der Valk Schiphol
5
Hierarchisch leidinggeven middels de Bode Methode.
€ 495
28 Oct
Oct
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
6
Tijdens de nascholing Omgaan met bijwerkingen in de praktijk krijgt u inzicht in de klinisch farmacologische principes van ongewenste geneesmiddeleffecten. Deze kennis helpt u bij het inschatten welke patiënten een hoog risico hebben op een bijwerking. U leert bijwerkingen tijdig te herkennen en om vervolgens de juiste acties te ondernemen. Ook leert u hoe u bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties op de juiste wijze kunt vastleggen. De nascholing wordt verzorgd door Bijwerkingencentrum Lareb en maakt samen met de nascholing Geneesmiddelen tijdens de zwangerschap deel uit van de nascholing Bijwerkingen.
€ 360
Company Logo
28 Oct
Oct
19:15

Boerhaave Nascholing

Physical course - single
Online
0-4
Wist u dat 9 van de 10 patiënten die een penicilline allergie melden, veilig met penicillines behandeld kunnen worden? In deze cursus leren deelnemers omgaan met antibioticum allergie in de dagelijkse praktijk.
€ 45
01 Nov
Nov
09:30

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Physical course - series
The Mixer Landdrostlaan Apeldoorn
21
Deze serie van drie losse masterclassdagen richt zich op (ziekenhuis)apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied. Gedurende elke bijeenkomst is er veel ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten.
€ 1575
Company Logo
01 Nov
Nov
13:00

PAOFarmacie

Webinar
Online
3
De nascholing Kosteneffectiviteitsanalyse bieden wij aan in samenwerking met Pharmefficient en geeft ziekenhuisapothekers inzicht in de systematiek om tot een kosteneffectieve behandeling te komen. U leert wat de incrementele kosten en incrementele kwaliteit inhouden, die leidend zijn bij een kosteneffectiviteitsanalyse. Na het volgen van de nascholing kunt u een farmaco-economisch model uitvoeren en toepassen in de praktijk.
€ 269
Company Logo
01 Nov
Nov
13:00

Pharmefficient

E-learning
Online
3
Deze kosteneffectiviteitsanalyse cursus geeft deelnemers inzicht in de bekostiging en prijsbepaling van geneesmiddelen, hoe kosteneffectiviteitsanalyses worden uitgevoerd en welke parameters worden hierin meegenomen.
€ 295
Company Logo
01 Nov
Nov
15:00

KennisConnect

Physical course - series
Boerderij Mossel
21
Deze 3-daagse training richt zich op apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied.
€ 1875
02 Nov
Nov
09:00

Boerhaave Nascholing

Physical course - single
LUMC
0-6
Tijdens de cursus wordt ingegaan op de structuur en onderwijskundige achtergronden van de CAT, het kritisch lezen (therapie, diagnostiek & prognose), het zoeken van artikelen en de begeleiding van de AIOS.
€ 225 - 325
02 Nov
Nov
17:00

Benecke

Physical course - single
Nhow Rotterdam
De Rotterdam Oncologie & Thorax Studiegroep (ROTS) is een initiatief en een begrip, dat alle betrokkenen bij de behandeling van longkanker bij elkaar brengt. Op 2 november 2021 bieden wij longartsen, radiotherapeuten, pathologen, verpleegkundigen en thorax-chirurgen graag opnieuw het belangrijkste nieuws op dat gebied tijdens het jaarlijkse ROTS Symposium in het Nhow hotel, Rotterdam.
Free
03 Nov
Nov
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht CS
6
De nascholing Deviation management, van PAOFarmacie en PharmSupport, gaat in op de relevante regelgeving. U leert wanneer en hoe u een deviation record moet aanmaken. De cursus gaat ook in op het duidelijk formuleren van afwijkingen, het uitvoeren van route cause analysis (RCA) en het opstellen van correctieve actions en preventieve actions (CAPA's). Tijdens de nascholing is er ruimschoots aandacht voor het oefenen met de verschillende onderdelen deviation management.
€ 535
Company Logo
08 Nov
Nov
13:00

PAOFarmacie

Webinar
Online
3
De nascholing Value Based Healthcare (VBHC) bieden wij aan in samenwerking met Pharmefficient en gaat in op de rol van de ziekenhuisapotheker en medisch specialist bij een VBHC-traject. U leert het concept VBHC begrijpen en toepassen. Het opstellen van uitkomsten, effecten en financiën van zorg komt tijdens deze nascholing aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan het opzetten van een goede samenwerking met medebehandelaars en het spanningsveld tussen onderzoek en praktijk.
€ 269
Company Logo
08 Nov
Nov
13:00

Pharmefficient

E-learning
Online
3
De Value Based Healthcare cursus geeft deelnemers inzicht in de kwaliteit, kosten en uitkomsten van verschillende processen en hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden
€ 295
Company Logo
09 Nov
Nov
12:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
3
De nascholing Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts behandelt gesprekstechnieken om patiënten te informeren over bijwerkingen. De nascholing gaat ook in op de beste manier om gedurende de behandeling actief naar klachten te vragen die mogelijk door het geneesmiddel worden veroorzaakt. Na afloop kunt u de handvatten, tips en tricks uit de nascholing meteen toepassen in de praktijk.
€ 195
Company Logo
11 Nov
Nov
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht CS
6
De nascholing Change control van PAOFarmacie en PharmSupport behandelt de relevante regelgeving met betrekking tot change control in een farmaceutische omgeving. U leert weloverwogen beslissingen nemen over de toepassing van de regels, hoe u wijzigingsvoorstellen kunt beoordelen en hoe u zelf wijzigingsvoorstellen kunt maken, inclusief een impact- en risicoanalyse en een implementatieplan. Ook de evaluatie van het change control proces komt aan de orde. Na het volgen van de nascholing bent u in staat om een effectieve Change Control op te zetten en te onderhouden.
€ 390
Company Logo
map icon