This course is expired

Doelmatige zorg van dure geneesmiddelen

VBHCkosteneffectiviteitsanalysekosteneffectiviteitvalue based healthcarebekostiging strategieën

Door VBHC te implementeren kan de zorg doelmatiger worden ingericht, betere kwaliteit van zorg tegen een lagere prijs.

370
6 Points
Webinar
Physical course - single

Prices

Regular € 370
Excludes : btw

Professions

Apotheker
6 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
6 Points
OA
Description

Value based healthcare (VBHC) ook wel waarde gedreven zorg genoemd is een raamwerk voor het herstructureren van zorgpaden, waarbij patiënt gerapporteerde uitkomsten worden toegevoegd aan bestaande uitkomsten uit de praktijk, met het overkoepelende doel om (meer)waarde te creëren voor patiënten en in het bijzonder het individu. Door VBHC te implementeren kan de zorg doelmatiger worden ingericht, betere kwaliteit van zorg tegen een lagere prijs. Door uitkomsten te meten kan de juiste behandeling bij de juiste patiënt worden ingezet en kunnen dure behandelingen op basis van uitkomstgerichte zorg worden bekostigd. In deze cursus zullen drie onderwerpen centraal staan:


Kosteneffectiviteitsanalyse

Value based healthcare

Bekostiging strategieën


Pharmefficient

info@pharmefficient.nl
0643448907
12, Schoutenhof, Ede, 6715LV