This course is expired

BIG-6: Astma en COPD

astmaCOPDgeneesmiddelenFarmacotherapielongziekten

Astma en COPD is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling komen aan bod met een nadruk op de zin en onzin van (combinaties van) bronchodilatantia en inhalatiecorticosteroïden. De docenten gaan onder andere in op de wetenschappelijke bewijzen voor de medicamenteuze behandelmogelijkheden bij COPD en de indicaties voor inhalatiecorticosteroïden. Tevens wordt de in april 2021 gepubliceerde NHG-standaard M26 COPD besproken. Aan het einde van de nascholing is uw kennis van de medicamenteuze opties bij COPD op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze up-to-date gebracht.

500
9.5 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 500
Note :Dit is de prijs voor de blended nascholing. De fysieke bijeenkomst en de E-module zijn ook apart te volgen. De fysieke bijeenkomst kost dan 395 euro (6,5 punten) en de E-module 105 euro (3 punten).
Discounts
€ 25
01 Dec 2021
31 Dec 2021
Wilt u zeker zijn van een cursusplaats? Boek dan tijdig. Wanneer u zich in de maand december inschrijft voor een cursus in 2022 ontvangt u € 25 korting per cursus (e-modules uitgezonderd).

Professions

Apotheker
9.5 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
9.5 Points
OA

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 40 %
Communicatie 20 %

Goals

Na het volgen van de nascholing Obstructieve longziekten bent u onder andere in staat om:

De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van obstructieve longziekten: astma, COPD en de overlappende beelden.
Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische opties bij astma en COPD, inclusief het wel of niet staken van inhalatiecorticosteroïden.
Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij obstructieve longziekten bij een medicatiebeoordeling.
Inhalatiemedicatie praktisch te benaderen met het oog op verbetering van therapietrouw en effectiviteit van de inhalatietherapie.

Program

Description

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste. De nascholingen van BIG-6: Klinische farmacotherapie brengen op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.

Chronisch obstructieve longziekten zijn longziekten die gepaard gaan met een uitademingsobstructie. Hiertoe behoren o.a. COPD, astma en tevens patiënten die kenmerken hebben van zowel astma als COPD. Het medicamenteuze beleid bij COPD en astma is in toenemende mate aan verandering onderhevig. Daarnaast wordt de apotheker in toenemende mate geconfronteerd met een steeds groter arsenaal aan medicamenteuze opties bij COPD en astma.  

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing, bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid aan de bijeenkomst.  

In de e-module BIG-6: COPD wordt uw kennis met betrekking tot de obstructieve longziekte COPD opgefrist. Onder andere wordt ingegaan op de etiologie, pathogenese en pathofysiologie van obstructieve longziekten, de diagnostiek, behandeling en prognose/therapietrouw. Tevens wordt de, in april 2021, gepubliceerde NHG-standaard M26 COPD besproken. Tot slot wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de medicamenteuze behandeling van obstructieve longziekten (zoals de IL-5-remmers). 


In de fysieke bijeenkomst komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Wat is het wetenschappelijk bewijs voor de medicamenteuze behandelmogelijkheden bij obstructieve longziekten? 
 • Welke patiënten hebben een indicatie voor inhalatiecorticosteroïden bij astma en COPD?
 • Welke patiënten met astma hebben een indicatie voor langwerkende bronchodilatantia (LABA’s en LAMA’s)?
 • Welke plaats hebben de recent geïntroduceerde inhalatiepreparaten bij astma en COPD? 

Deze bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wetenschappelijk gedeelte;
 • praktische aanbevelingen;
 • casuïstiek in werkgroepjes; 
 • nabespreken casuïstiek;
 • oefenen in klinisch redeneren en communiceren.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.


PAOFarmacie

info@paofarmacie.nl
0303040100
31, Rembrandtlaan, Bilthoven, 3723BG