Professions
Companies
count-province
128 Results
Apotheker - Openbare Farmacie

E-Learning

course image
Free

De prognose van COPD verbeteren, het kan!

29 Jun
Jun
00:00

KennisConnect

Physical course - series
s Graveland, Land en Bosch
Op veler verzoek hebben we een vervolg ontwikkeld op de 3-daagse Persoonlijke Ontwikkeling & Leiderschap! Een verdiepend programma dat speciaal bedoeld is om je weer bewust te maken van de elementen denken, doen en voelen in jouw werk- en leefstijl.
€ 985
30 Jun
Jun
09:30

C-insight

Physical course - single
Online
10
De KNMP geaccrediteerde Toetsing ‘Communicatie en Samenwerking’ voor openbaar apothekers (géén examen of audit) richt zich op CanMEDS competenties Communicatie (40%), Samenwerking (40%) en Professionaliteit (20%). Het betreft zowel intervisie, waarbij collega’s elkaar feedback geven (intercollegiale toetsing) als feedback door een trainer/docent. U ontvangt 10 accreditatie-punten voor het verplichte onderdeel ‘toetsing’. Plus de percentage punten voor de competenties.
€ 725 - 825
Company Logo
Course banner
01 Jul
Jul
08:30

Bureau Prevents

Physical course - single
Hotel Theater Figi
5.5-6
Dit congres is bedoeld om u als clinicus practicus ‘up-to-date’ te brengen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van trombotische aandoeningen door middel van een gevarieerd aanbod van voordrachten over praktische aspecten van trombosezorg.
Course banner Company Logo
€ 245
Company Logo
05 Jul
Jul
09:30

C-insight

Physical course - single
Online
10
De KNMP geaccrediteerde Toetsing ‘Communicatie en Samenwerking’ voor openbaar apothekers (géén examen of audit) richt zich op CanMEDS competenties Communicatie (40%), Samenwerking (40%) en Professionaliteit (20%). Het betreft zowel intervisie, waarbij collega’s elkaar feedback geven (intercollegiale toetsing) als feedback door een trainer/docent. U ontvangt 10 accreditatie-punten voor het verplichte onderdeel ‘toetsing’. Plus de percentage punten voor de competenties.
€ 725 - 825
Company Logo
07 Jul
Jul
00:00

MedClass (Boehringer Ingelheim B.V.)

Physical course - single
Theaterhotel de Oranjerie
1
Aan de hand van patiëntencasuïstiek neemt een internist of kaderhuisarts u mee in de veranderingen van de nieuwe NHG/NIV-richtlijn voor Diabetes Mellitus type 2. Deze scholing kan zowel voor de eerste als de tweede lijn georganiseerd worden.
Free
Company Logo
07 Jul
Jul
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
Van der Valk Hotel Breukelen
6
De workshop Manage uw tijd verschaft u op alle mogelijke niveaus inzichten en handvatten om met overzicht en rust het juiste plan van aanpak uit te voeren. De fundamentele oorzaken van een opgejaagd gevoel komen aan de orde, evenals kennis van timemanagement. Zo leert u overzicht houden en de juiste actie ontwikkelen.
€ 370
Company Logo
08 Sep
Sep
09:30

Medilex BV

Physical course - series
La Vie Utrecht
25
Het leren coachen van gelijkwaardige collega's
Leer alles wat u moet weten om uw collega's effectief te coachen!
€ 1495
Company Logo
13 Sep
Sep
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
9.5
Atherosclerotisch vaatlijden is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. De docenten gaan in op de primaire en secundaire preventie van klinisch relevante schade van atherosclerotisch vaatlijden. U krijgt een overzicht van de optimale medicamenteuze behandeling van de diverse vormen van atherosclerotisch vaatlijden, waaronder coronair en cerebrovasculair arterieel vaatlijden. U leert een weloverwogen beslissing nemen over de toepassing van antihypertensiva en trombocytenaggregatieremmers. Ook de plaatsbepaling van de nieuwe middelen komt aan bod. Aan het einde van de nascholing is uw kennis van de farmacotherapie van atherosclerotisch vaatlijden op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze up-to-date gebracht.
€ 500
Company Logo
15 Sep
Sep
08:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
9
De cursus Farmacogenetica bestaat uit een diagnostische toets, een e-module en een fysieke bijeenkomst. Op basis van uw persoonlijke voorkeur kunt u ervoor kiezen het hele traject te volgen of onderdelen hiervan. In de e-module verdiept u zich in de basisprincipes van farmacogenetica. Tijdens de fysieke bijeenkomst leert u farmacogenetische gegevens te verzamelen en vast te leggen. Met behulp van casuïstiek krijgt u inzicht in farmacogenetische gegevens en de gevolgen op het gebruik van geneesmiddelen. Na afloop van de cursus kunt u direct met de opgedane kennis aan de slag.
€ 475
Company Logo
19 Sep
Sep
09:00

De Bode nascholingen

Physical course - single
Holiday Inn Amsterdam
5
De techniek van het duidelijk vertellen en laten zien wat je wilt, het voet bij stuk houden en het afweren van tegenwerpingen wordt besproken en geoefend middels een variant op de Bode Methode.
€ 375
20 Sep
Sep
09:00

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Physical course - single
Apotheek Voorzorg
6.5
De nascholing heeft een interactieve opzet. Tips en kennis worden afgewisseld met theorie en data uit praktijkonderzoek. Het vergroot uw kennis over de aanbevelingen en biedt u tips om het eigen GDV-proces te verbeteren.
€ 375
20 Sep
Sep
09:00

PAOFarmacie

Physical course - series
BCN Utrecht
12
De opfrisdagen van de BIG-6 nascholingen brengen u snel op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de optimale farmacotherapie van de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn. Uw vaardigheden op het gebied van klinisch redeneren worden tijdens de opfrisdagen verder verbeterd. U krijgt bovendien de mogelijkheid om casussen uit uw eigen praktijk in te brengen. Aan het einde van de dag bent u weer helemaal up-to-date en kunt u deze kennis praktisch toepassen in de communicatie met uw voorschrijvers. U kunt beide dagen volgen, het is ook mogelijk om u apart in te schrijven voor dag 1 (20 september) of dag 2 (21 september)
€ 715
Company Logo
22 Sep
Sep
12:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
4
De nascholing Endocrinologische afwijkingen behandelt de normale hormonale regulatie van de schildklier, bijnier en de gonaden. De stoornissen in de productie van schildklierhormonen en steroïdhormonen wordt behandeld, evenals fertiliteitsproblemen. Tot slot komen de werking en de bijwerkingen van medicatie voor de behandeling van deze aandoeningen aan de orde.
€ 240
Company Logo
26 Sep
Sep
09:00

De Bode nascholingen

Physical course - single
Holiday Inn Eindhoven
5
Dit nascholingsprogramma laat zien hoe je kunt afwijken van de nu vaak heersende norm.
€ 375
27 Sep
Sep
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
Hotel van der Valk Veenendaal
3
De nascholing E-health voor apothekers helpt u digitale oplossingen met succes te implementeren in uw apotheek. Aan de hand van ICT-toepassingen in andere sectoren, zoals Easyjet en PostNL leert u uw diensten verbeteren en uw werkprocessen efficiënter te maken. Met de tips en tricks uit deze nascholing kunt u met e-health de werkdruk in uw apotheek verminderen en de patiënttevredenheid vergroten.
€ 195
Company Logo
map icon