Professions
Companies
135 Results
Apotheker - Openbare Farmacie

Gratis

course image
Free

Opioïden in de huisartspraktijk & pijn bij ouderen

Pijn in de eerste lijn kan lastig zijn. Hoe behandel je als huisarts patiënten met chronische pijn? Wanneer gebruik je sterke analgetica, waaronder opioïden? Maak je andere keuzes bij een kwetsbare oudere patiënt? Wanneer spreek je van doelmatig voorschrijven? Wanneer verwijs je door naar de 2e lijn
26 Oct
Oct
09:00

PAOFarmacie

Physical course - series
BCN Utrecht
6.5
De opfrisdagen van de BIG-6 nascholingen brengen u snel op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de optimale farmacotherapie van de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn. Uw vaardigheden op het gebied van klinisch redeneren worden tijdens de opfrisdagen verder verbeterd. U krijgt bovendien de mogelijkheid om casussen uit uw eigen praktijk in te brengen. Aan het einde van de dag bent u weer helemaal up-to-date en kunt u deze kennis praktisch toepassen in de communicatie met uw voorschrijvers. U kunt beide dagen volgen, het is ook mogelijk om u apart in te schrijven voor dag 1 (26 oktober 2021) of dag 2 (27 oktober 2021).
€ 702
Company Logo
26 Oct
Oct
09:30

C-insight

Physical course - single
Zwolle
10
De KNMP geaccrediteerde Toetsing ‘Communicatie en Samenwerking’ voor openbaar apothekers (géén examen of audit) richt zich op CanMEDS competenties Communicatie (40%), Samenwerking (40%) en Professionaliteit (20%). Het betreft zowel intervisie, waarbij collega’s elkaar feedback geven (intercollegiale toetsing) als feedback door een trainer/docent. U ontvangt 10 accreditatie-punten voor het verplichte onderdeel ‘toetsing’. Plus de percentage punten voor de competenties.
€ 695 - 795
Company Logo
26 Oct
Oct
09:30

C-insight

Physical course - single
Zwolle
10
De KNMP geaccrediteerde Toetsing ‘Communicatie en Samenwerking’ voor openbaar apothekers (géén examen of audit) richt zich op CanMEDS competenties Communicatie (40%), Samenwerking (40%) en Professionaliteit (20%). Het betreft zowel intervisie, waarbij collega’s elkaar feedback geven (intercollegiale toetsing) als feedback door een trainer/docent. U ontvangt 10 accreditatie-punten voor het verplichte onderdeel ‘toetsing’. Plus de percentage punten voor de competenties.
€ 695 - 795
Company Logo
26 Oct
Oct
09:30

De Bode nascholingen

Physical course - single
van der Valk Schiphol
5
Hierarchisch leidinggeven middels de Bode Methode.
€ 495
26 Oct
Oct
20:00

Vereniging Arts en Leefstijl

Webinar
Online
1-2
In deze scholing wordt ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en de toepasbaarheid. Er wordt een nieuw algoritme voor diagnostiek en monitoring voorgesteld waarover gediscussieerd kan worden. Tevens wordt patiënt casuïstiek uit de diabetes subtyperingspilot besproken, die in 2019 uitgevoerd is in Leiden, zodat je als deelnemer feeling krijgt met de materie. Na deze scholing kun je dan ook zelf de afweging maken of (een vorm van) subtypering gewenst en haalbaar is in de eigen praktijk.
€ 50
Company Logo
28 Oct
Oct
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
6
Tijdens de nascholing Omgaan met bijwerkingen in de praktijk krijgt u inzicht in de klinisch farmacologische principes van ongewenste geneesmiddeleffecten. Deze kennis helpt u bij het inschatten welke patiënten een hoog risico hebben op een bijwerking. U leert bijwerkingen tijdig te herkennen en om vervolgens de juiste acties te ondernemen. Ook leert u hoe u bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties op de juiste wijze kunt vastleggen. De nascholing wordt verzorgd door Bijwerkingencentrum Lareb en maakt samen met de nascholing Geneesmiddelen tijdens de zwangerschap deel uit van de nascholing Bijwerkingen.
€ 360
Company Logo
28 Oct
Oct
19:15

Boerhaave Nascholing

Physical course - single
Online
0-4
Wist u dat 9 van de 10 patiënten die een penicilline allergie melden, veilig met penicillines behandeld kunnen worden? In deze cursus leren deelnemers omgaan met antibioticum allergie in de dagelijkse praktijk.
€ 45
01 Nov
Nov
15:00

KennisConnect

Physical course - series
Boerderij Mossel
21
Deze 3-daagse training richt zich op apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied.
€ 1875
02 Nov
Nov
20:00

Vereniging Arts en Leefstijl

Webinar
Online
Tijdens deze scholing wordt er volgens de huidige inzichten ingegaan op de wisselwerking tussen medicijnen en het microbioom en de klinische gevolgen en mogelijke nieuwe therapieën of veranderingen in de manier waarop bestaande medicijnen worden voorgeschreven.
€ 50
Company Logo
09 Nov
Nov
12:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
3
De nascholing Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts behandelt gesprekstechnieken om patiënten te informeren over bijwerkingen. De nascholing gaat ook in op de beste manier om gedurende de behandeling actief naar klachten te vragen die mogelijk door het geneesmiddel worden veroorzaakt. Na afloop kunt u de handvatten, tips en tricks uit de nascholing meteen toepassen in de praktijk.
€ 195
Company Logo
10 Nov
Nov
12:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
3
De cursus Overgevoeligheid voor voedsel; allergie of intolerantie gaat in op de verschillen tussen beide overgevoeligheidsreacties. U leert voor welke voedingsmiddelen allergieën en intoleranties kunnen optreden en hoe vaak deze voorkomen. Ook het optimaal inzetten van de beschikbare allergietesten komt aan de orde. Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de voor- en nadelen van priktesten en plakproeven, weet u welke farmacotherapeutische mogelijkheden er zijn voor de verschillende soorten allergie en bent u in staat met andere zorgverleners op gelijk niveau af te stemmen over de beste zorg.
€ 195
Company Logo
11 Nov
Nov
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
9.5
Psychofarmacologie is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. In deze cursus krijgt u grip op de toepassing van psychofarmaca, die behoren tot de meest onbegrepen en onbekende geneesmiddelen. De docenten gaan onder andere in op het bijwerkingenprofiel van antidepressiva en de bewijslast voor het langdurig toepassen van benzodiazepines. Ook de zinvolle en onzinnige combinaties van antidepressiva komen aan de orde. Aan het einde van de nascholing is uw kennis van de psychofarmacologie op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze up-to-date gebracht.
€ 495
Company Logo
11 Nov
Nov
09:30

Medilex BV

Physical course - series
La Vie Utrecht
25
Het leren coachen van gelijkwaardige collega's
Leer alles wat u moet weten om uw collega's effectief te coachen!
€ 1495
Company Logo
16 Nov
Nov
08:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
9
De cursus Farmacogenetica bestaat uit een diagnostische toets, een e-module en een fysieke bijeenkomst. Op basis van uw persoonlijke voorkeur kunt u ervoor kiezen het hele traject te volgen of onderdelen hiervan. In de e-module verdiept u zich in de basisprincipes van farmacogenetica. Tijdens de fysieke bijeenkomst leert u farmacogenetische gegevens te verzamelen en vast te leggen. Met behulp van casuïstiek krijgt u inzicht in farmacogenetische gegevens en de gevolgen op het gebruik van geneesmiddelen. Na afloop van de cursus kunt u direct met de opgedane kennis aan de slag.
€ 465
Company Logo
16 Nov
Nov
09:00

PAOFarmacie

Physical course - series
Van der Valk Hotel Breukelen
12
De nascholing Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen vergroot de effectiviteit van medicatiereviews. Daarbij is speciaal aandacht voor demedicaliseren. Tijdens de eerste dag komen geriatrische syndromen en psychofarmacie aan de orde. De tweede nascholingsdag behandelt risicomanagement, zoals CVRM en diabetes mellitus en andere veel voorkomende farmacotherapie bij ouderen. De docenten gaan in op de bewijsvoering achter deze farmacotherapeutische behandelingen en het stoppen ervan, waardoor u op een zinvolle en veilige manier leert demedicaliseren.
€ 695
Company Logo
map icon