Professions
Companies
166 Results
Apotheker

Gratis

course image
Free

Opioïden in de huisartspraktijk & pijn bij ouderen

Pijn in de eerste lijn kan lastig zijn. Hoe behandel je als huisarts patiënten met chronische pijn? Wanneer gebruik je sterke analgetica, waaronder opioïden? Maak je andere keuzes bij een kwetsbare oudere patiënt? Wanneer spreek je van doelmatig voorschrijven? Wanneer verwijs je door naar de 2e lijn
26 Oct
Oct
09:00

PAOFarmacie

Physical course - series
BCN Utrecht
6.5
De opfrisdagen van de BIG-6 nascholingen brengen u snel op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de optimale farmacotherapie van de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn. Uw vaardigheden op het gebied van klinisch redeneren worden tijdens de opfrisdagen verder verbeterd. U krijgt bovendien de mogelijkheid om casussen uit uw eigen praktijk in te brengen. Aan het einde van de dag bent u weer helemaal up-to-date en kunt u deze kennis praktisch toepassen in de communicatie met uw voorschrijvers. U kunt beide dagen volgen, het is ook mogelijk om u apart in te schrijven voor dag 1 (26 oktober 2021) of dag 2 (27 oktober 2021).
€ 702
Company Logo
26 Oct
Oct
09:30

C-insight

Physical course - single
Zwolle
10
De KNMP geaccrediteerde Toetsing ‘Communicatie en Samenwerking’ voor openbaar apothekers (géén examen of audit) richt zich op CanMEDS competenties Communicatie (40%), Samenwerking (40%) en Professionaliteit (20%). Het betreft zowel intervisie, waarbij collega’s elkaar feedback geven (intercollegiale toetsing) als feedback door een trainer/docent. U ontvangt 10 accreditatie-punten voor het verplichte onderdeel ‘toetsing’. Plus de percentage punten voor de competenties.
€ 695 - 795
Company Logo
26 Oct
Oct
09:30

C-insight

Physical course - single
Zwolle
10
De KNMP geaccrediteerde Toetsing ‘Communicatie en Samenwerking’ voor openbaar apothekers (géén examen of audit) richt zich op CanMEDS competenties Communicatie (40%), Samenwerking (40%) en Professionaliteit (20%). Het betreft zowel intervisie, waarbij collega’s elkaar feedback geven (intercollegiale toetsing) als feedback door een trainer/docent. U ontvangt 10 accreditatie-punten voor het verplichte onderdeel ‘toetsing’. Plus de percentage punten voor de competenties.
€ 695 - 795
Company Logo
26 Oct
Oct
09:30

De Bode nascholingen

Physical course - single
van der Valk Schiphol
5
Hierarchisch leidinggeven middels de Bode Methode.
€ 495
26 Oct
Oct
20:00

Vereniging Arts en Leefstijl

Webinar
Online
1-2
In deze scholing wordt ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en de toepasbaarheid. Er wordt een nieuw algoritme voor diagnostiek en monitoring voorgesteld waarover gediscussieerd kan worden. Tevens wordt patiënt casuïstiek uit de diabetes subtyperingspilot besproken, die in 2019 uitgevoerd is in Leiden, zodat je als deelnemer feeling krijgt met de materie. Na deze scholing kun je dan ook zelf de afweging maken of (een vorm van) subtypering gewenst en haalbaar is in de eigen praktijk.
€ 50
Company Logo
28 Oct
Oct
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
6
Tijdens de nascholing Omgaan met bijwerkingen in de praktijk krijgt u inzicht in de klinisch farmacologische principes van ongewenste geneesmiddeleffecten. Deze kennis helpt u bij het inschatten welke patiënten een hoog risico hebben op een bijwerking. U leert bijwerkingen tijdig te herkennen en om vervolgens de juiste acties te ondernemen. Ook leert u hoe u bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties op de juiste wijze kunt vastleggen. De nascholing wordt verzorgd door Bijwerkingencentrum Lareb en maakt samen met de nascholing Geneesmiddelen tijdens de zwangerschap deel uit van de nascholing Bijwerkingen.
€ 360
Company Logo
28 Oct
Oct
19:15

Boerhaave Nascholing

Physical course - single
Online
0-4
Wist u dat 9 van de 10 patiënten die een penicilline allergie melden, veilig met penicillines behandeld kunnen worden? In deze cursus leren deelnemers omgaan met antibioticum allergie in de dagelijkse praktijk.
€ 45
01 Nov
Nov
09:30

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Physical course - series
The Mixer Landdrostlaan Apeldoorn
21
Deze serie van drie losse masterclassdagen richt zich op (ziekenhuis)apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied. Gedurende elke bijeenkomst is er veel ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstelling en knelpunten.
€ 1575
Company Logo
01 Nov
Nov
13:00

Pharmefficient

E-learning
Online
3
Deze kosteneffectiviteitsanalyse cursus geeft deelnemers inzicht in de bekostiging en prijsbepaling van geneesmiddelen, hoe kosteneffectiviteitsanalyses worden uitgevoerd en welke parameters worden hierin meegenomen.
€ 295
Company Logo
01 Nov
Nov
13:00

PAOFarmacie

Webinar
Online
3
De nascholing Kosteneffectiviteitsanalyse bieden wij aan in samenwerking met Pharmefficient en geeft ziekenhuisapothekers inzicht in de systematiek om tot een kosteneffectieve behandeling te komen. U leert wat de incrementele kosten en incrementele kwaliteit inhouden, die leidend zijn bij een kosteneffectiviteitsanalyse. Na het volgen van de nascholing kunt u een farmaco-economisch model uitvoeren en toepassen in de praktijk.
€ 269
Company Logo
01 Nov
Nov
15:00

KennisConnect

Physical course - series
Boerderij Mossel
21
Deze 3-daagse training richt zich op apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied.
€ 1875
02 Nov
Nov
09:00

Boerhaave Nascholing

Physical course - single
LUMC
0-6
Tijdens de cursus wordt ingegaan op de structuur en onderwijskundige achtergronden van de CAT, het kritisch lezen (therapie, diagnostiek & prognose), het zoeken van artikelen en de begeleiding van de AIOS.
€ 225 - 325
02 Nov
Nov
17:00

Benecke

Physical course - single
Nhow Rotterdam
De Rotterdam Oncologie & Thorax Studiegroep (ROTS) is een initiatief en een begrip, dat alle betrokkenen bij de behandeling van longkanker bij elkaar brengt. Op 2 november 2021 bieden wij longartsen, radiotherapeuten, pathologen, verpleegkundigen en thorax-chirurgen graag opnieuw het belangrijkste nieuws op dat gebied tijdens het jaarlijkse ROTS Symposium in het Nhow hotel, Rotterdam.
Free
02 Nov
Nov
20:00

Vereniging Arts en Leefstijl

Webinar
Online
Tijdens deze scholing wordt er volgens de huidige inzichten ingegaan op de wisselwerking tussen medicijnen en het microbioom en de klinische gevolgen en mogelijke nieuwe therapieën of veranderingen in de manier waarop bestaande medicijnen worden voorgeschreven.
€ 50
Company Logo
03 Nov
Nov
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht CS
6
De nascholing Deviation management, van PAOFarmacie en PharmSupport, gaat in op de relevante regelgeving. U leert wanneer en hoe u een deviation record moet aanmaken. De cursus gaat ook in op het duidelijk formuleren van afwijkingen, het uitvoeren van route cause analysis (RCA) en het opstellen van correctieve actions en preventieve actions (CAPA's). Tijdens de nascholing is er ruimschoots aandacht voor het oefenen met de verschillende onderdelen deviation management.
€ 535
Company Logo
map icon