Professions
Companies
count-province
141 Results
Apotheker

Populair

course image
€ 1495 La Vie Utrecht 01-11-2022

Intercollegiaal coachen

Webinar

course image
Free Online 31-10-2022

Masterclass Obesitas: The Battle is on

03 Oct
Oct
09:30

Pharmefficient

Physical course - single
BCN utrecht
6
Door VBHC te implementeren kan de zorg doelmatiger worden ingericht, betere kwaliteit van zorg tegen een lagere prijs.
€ 370
Company Logo
04 Oct
Oct
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
9.5
Diabetes is onderdeel van de BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. Deze cursus maakt u wegwijs in de snel veranderende diabetesmarkt, waarin het aanbod van antidiabetica explosief groeit. De docenten gaan onder andere in op de bewijzen voor de medicamenteuze preventie van micro- en macrovasculaire complicaties. Zij vertellen ook welke bloedsuikerverlagende middelen de voorkeur hebben en wat de rationale is voor combinaties van middelen. Aan het einde van de nascholing is uw kennis van de farmacotherapie bij diabetes mellitus op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze up-to-date gebracht.
€ 500
Company Logo
04 Oct
Oct
12:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
3
De nascholing Hematologie en moleculaire diagnostiek bespreekt de ‘rode kant’ van het lab. Daaronder valt bijvoorbeeld de diagnostiek van anemie, maar ook afwijkingen in het eiwitspectrum door biologicals. Het tweede onderwerp is de moleculaire diagnostiek, onder andere het gebruik van biomarkers bij het monitoren van een behandeling en het opsporen van biologische afwijkingen zoals bij farmacogenetica. Na het volgen van deze nascholing bent u op de hoogte van de raakvlakken van de hematologie en moleculaire diagnostiek en geneesmiddelgebruik en kunt u beter met de arts in gesprek over medicatie en suppletie naar aanleiding van laboratoriumonderzoek.
€ 205
Company Logo
04 Oct
Oct
15:00

KennisConnect

Physical course - series
Boerderij Mossel
15-21
Deze 3-daagse training richt zich op apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied.
€ 1875
10 Oct
Oct
00:00

De Bode nascholingen

Physical course - single
NH Hotel Utrecht
5
Hierarchisch leidinggeven middels de Bode Methode.
€ 495
10 Oct
Oct
12:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
10
Dit toetsingsonderwijs voor apothekers is gericht op het verbeteren van uw professionele communicatie. De theoretische kaders voor klantvriendelijkheid, conflicthantering en omgaan met agressie komen aan de orde, evenals methoden voor gedragsverandering. Een groot deel van de nascholing bestaat uit het bespreken van en oefenen met communicatieve uitdagingen uit uw dagelijkse praktijk, waarbij u feedback krijgt van uw collega’s en trainer. Door het volgen van deze nascholing voldoet u in een keer aan de eis voor toetsing voor de herregistratie als openbaar apotheker-specialist.
€ 725
Company Logo
11 Oct
Oct
09:30

C-insight

Physical course - single
Online
10
De KNMP geaccrediteerde Toetsing ‘Communicatie en Samenwerking’ voor openbaar apothekers (géén examen of audit) richt zich op CanMEDS competenties Communicatie (40%), Samenwerking (40%) en Professionaliteit (20%). Het betreft zowel intervisie, waarbij collega’s elkaar feedback geven (intercollegiale toetsing) als feedback door een trainer/docent. U ontvangt 10 accreditatie-punten voor het verplichte onderdeel ‘toetsing’. Plus de percentage punten voor de competenties.
€ 725 - 825
Company Logo
11 Oct
Oct
12:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
4
De nascholing Hart- en vaatziekten behandelt de fysiologische rol van lipiden en lipoproteïnen en de oorzaken van afwijkingen in het lipidenspectrum. Daarnaast komt de rol van het laboratoriumonderzoek bij de diagnostiek, risico-inschatting en follow-up van de behandeling van hart- en vaatziekten, zoals hartinfarct en hartfalen, aan de orde.
€ 240
Company Logo
12 Oct
Oct
12:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
3
De nascholing Farmacotherapie bij dialyse gaat in op de effecten die dialyse kan hebben op de farmacokinetiek van geneesmiddelen. In de cursus is aandacht voor de epidemiologie van nierfunctievervangende technieken en de invloed die dialyse heeft op de kwaliteit van leven. Verder wordt ingegaan op de pathofysiologie bij het eindstadium nierfalen en de verschillende dialysetechnieken die er zijn en hoe het medicatiegebruik hierop kan worden afgestemd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u hoe u farmacotherapie bij dialyse kan optimaliseren.
€ 205
Company Logo
12 Oct
Oct
19:00

Stichting DOKh

Physical course - series
Online
4
In deze nascholing bieden wij u een methode aan die recht doet aan de zorg, de relatie met de patiënt maar ook aan de eigen grenzen op het gebied van agressiviteit.
€ 315
Company Logo
13 Oct
Oct
09:00

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Physical course - single
Apotheek Voorzorg
6.5
De nascholing heeft een interactieve opzet. Tips en kennis worden afgewisseld met theorie en data uit praktijkonderzoek. Het vergroot uw kennis over de aanbevelingen en biedt u tips om het eigen GDV-proces te verbeteren.
€ 375
13 Oct
Oct
09:30

C-insight

Physical course - single
Online
10
De KNMP geaccrediteerde Toetsing ‘Communicatie en Samenwerking’ voor openbaar apothekers (géén examen of audit) richt zich op CanMEDS competenties Communicatie (40%), Samenwerking (40%) en Professionaliteit (20%). Het betreft zowel intervisie, waarbij collega’s elkaar feedback geven (intercollegiale toetsing) als feedback door een trainer/docent. U ontvangt 10 accreditatie-punten voor het verplichte onderdeel ‘toetsing’. Plus de percentage punten voor de competenties.
€ 725 - 825
Company Logo
19 Oct
Oct
10:00

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Physical course - single
Utrecht
De nascholing Update Medicatiebeoordeling is de jaarlijkse opfrisdag voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen over farmacotherapie en richtlijnen. In een dag ben je bijgepraat over geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson, diabetes mellitus, opioïden, hoofdpijn, overgang en depressie.
€ 335
Company Logo
Course banner
31 Oct
Oct
19:30

Public Eyes Healthcare Communications

Webinar
Online
De overheid en het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) geven aan dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de zorgprofessional. Obesitas actief bespreken en aanpakken. Wat kunt u bijdragen in de battle om obesitas in Nederland terug te dringen? In deze webinar gaan vier experts in op de nieuwste inzichten over obesitas, impact en effect van leefstijl en behandelopties. Ze geven handvatten voor het aangaan van een goed gesprek in de spreekkamer, hoe u duidelijkheid kunt geven over de stappen in de behandeling en wat u kunt verwachten van de nieuwste behandelopties.
Course banner
Company Logo
Free
Company Logo
01 Nov
Nov
09:00

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Physical course - series
BCN Utrecht
12
Deze cursus biedt u praktische handvatten om de aanbevelingen uit de herziene richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen in uw eigen apotheek of samenwerkingsverband.
€ 775
map icon