Professions
Companies
count-province
216 Results
Apotheker

Geselecteerd voor de apotheker

course image
€ 149 Online 19-09-2024

Meet the expert: Een DNA-medicatiepas voor iedereen?

course image
€ 390 Online 11-09-2024

Antibiotica: klinisch onderbouwd adviseren in de 1e lijn

course image
€ 845 25-06-2024

verbeter uw professionele communicatie

course image
€ 239 BCN Utrecht 03-07-2024

Farmacogenetica in de praktijk; verdiepingscursus

course image
€ 1956 17-09-2024

GMP voor het Middenkader in de Farmaceutische Industrie

course image
€ 415 12-12-2024

Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts

course image
€ 520 12-09-2024

Farmaceutische zorg en oncologie

course image
€ 465 06-11-2024

Psychofarmaca: achtergronden en toepassing

course image
€ 520 BCN Utrecht 03-07-2024

BIG-6: Psychofarmacologie

course image
On request Leeuwenbergh 27-06-2024

SWAB Symposium 2024

course image
€ 239 BCN Utrecht 10-09-2024

Geneesmiddelen, tekorten en verontreinigingen; regulatoire thema’s

Uitgelicht

course image
€ 100 Discount
€ 395 VvAA Utrecht 05-10-2024

Masterclass zorgmanagement

14 Jun
Jun
09:00

Boerhaave Nascholing

Physical course - single
Golden Tulip Leiden
8-9
Wilt u weten hoe u als supervisor het opleiden van AIOS in de dagelijkse praktijk kunt optimaliseren?
Tijdens de vernieuwde cursus ‘Teach the Teachers’-basis gaat u via een e-learning aan de slag met drie thema’s: competentiegericht opleiden, het opleiden van aios en de ontwikkelingscyclus van de aios. Deze modules zijn opgebouwd uit een combinatie van teksten, visualisaties, video’s en vragen/opdrachten. Met het doorlopen van de modules volgt u een aantal karakters (zoals een opleider, supervisor en verschillende aios). Tijdens de fysieke bijeenkomst gaan we praktisch aan de slag met het toepassen en verdiepen van deze kennis. Dit doen we onder andere door middel van het verzorgen van een kort onderwijsmoment, het voeren van rollenspellen en uitvoeren van opdrachten. Kortom: u krijgt online en offline een uitgebreide toolkit om aan de slag te gaan met opleiden van AIOS in de dagelijkse praktijk!
€ 654
Company Logo
17 Jun
Jun
17:30

Novo Nordisk BV

Physical course - single
Amis
2
Deze interactieve masterclass biedt een actueel overzicht van de behandeling van diabetes type 2 in de 1e lijn. Door middel van herkenbare casuïstiek gaan we in op de uitdagingen die u als behandelaar tegenkomt bij de behandeling van patiënten met diabetes type 2.
Free
Company Logo
Course banner
17 Jun
Jun
18:00
€ 15

Olio Educatie

Physical course - single
Van der Valk Hotel De Bilt
2
Nascholing over de diverse behandeldoelen voor diabetes type 2
In deze interactieve nascholing staan we stil bij het effect en de waarde van incretine darmhormonen bij diabetes type 2, de bredere aanpak van diabetes type 2 behandeling, de nieuwe ADA/EASD richtlijnen en hoe deze met de huidige NHG-richtlijn voor diabetes type 2 samenhangen. In deze nascholing zullen lokale diabetes experts ook stilstaan bij de nieuwste behandelmethoden en beantwoorden zij uw vragen hierover aan de hand van voorbeeldpatiënten.
Course banner
€ 15
Company Logo
17 Jun
Jun
18:00

Medice BV

Physical course - single
Van der Valk - Breukelen
3
ADHD is de meest voorkomende psychiatrische aandoening op de kinderleeftijd. De stoornis gaat gepaard met forse levenslange problemen, dus vroege ontdekking en behandeling is belangrijk.
Free
Company Logo
Course banner
18 Jun
Jun
09:00
€ 239

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
3
In Geneesmiddelen, tekorten en verontreinigingen; regulatoire thema’s neemt em. prof. dr. Ton de Boer, klinisch farmacoloog en epidemioloog, relevante nieuw beschikbare medicatie en actuele regulatoire thema’s met u door. Professor De Boer is onder andere voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Course banner
€ 239
Company Logo
Course banner
18 Jun
Jun
18:00
Free

Medice BV

Physical course - single
Van der Valk Oostzaan-Amsterdam
2
De farmacotherapeutische behandeling van ADHD, met name de stimulantia methylfenidaat en dexamfetamine, is al jaren onderwerp van discussie en controverse. Discussie over misbruik, verslaving en cognitive enchacement, die uiteraard ook in deze cursus aan bod komen, overschaduwen dan ook nog wel eens het feit de stimulantia een uiterst effectieve behandeling zijn voor patiënten met ADHD, zowel vanuit het medisch als maatschappelijk perspectief. Ik nodig u dan ook graag uit voor de interactieve workshop “de farmacotherapie van ADHD”
Course banner
Free
Company Logo
18 Jun
Jun
19:00

Novo Nordisk BV

Physical course - single
Online
2
De herziene NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 – 2021 biedt nu ook handvatten voor de behandeling van de diabetespatiënt met zeerhoogrisico. Deze interactieve nascholing biedt een helder overzicht en praktische doorvertaling van de NHG standaard Diabetes mellitus 2 en staat stil bij de uitdagingen.
Free
Company Logo