Professions
Companies
179 Results
Apotheker

Populair

course image
Free

COVID-19 webinar: vaccinatiestrategie eerstelijn

Thema’s die aan de orde komen zijn de vaccinatiestrategie voor de eerste lijn, de rol van de huisarts in het vaccinatiebeleid en de nieuwe NHG-Praktijkhandleiding voor COVID-19-vaccinatie. Ook bespreken we de nieuwe mutanten van het coronavirus en de werking van het AstraZeneca-vaccin.
course image
Free

Webinar COVID-19 voor zorgprofessionals

Het ministerie van VWS, het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werken samen met MedischeScholing.nl aan een landelijk live webinar voor alle zorgprofessionals.

Uitgelicht

course image
€ 299 Online 22-11-2021

Jubileum jaarcongres 2021: '10 jaar Leefstijl, natuurlijk!’

Tijdens ‘De Week van Arts en Leefstijl’, van maandag- t/m donderdagavond en vrijdag overdag, delen nationale en internationale sprekers onderzoeksresultaten, praktijkervaringen en nieuwe inzichten in leefstijl.

Gratis

course image
Free

Opioïden in de huisartspraktijk & pijn bij ouderen

Pijn in de eerste lijn kan lastig zijn. Hoe behandel je als huisarts patiënten met chronische pijn? Wanneer gebruik je sterke analgetica, waaronder opioïden? Maak je andere keuzes bij een kwetsbare oudere patiënt? Wanneer spreek je van doelmatig voorschrijven? Wanneer verwijs je door naar de 2e lijn
02 Sep
Sep
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
Van der Valk Hotel Breukelen
5.5
Op de GMP update dag word je in één dag bijgepraat over alle relevante ontwikkelingen op het gebied van de GMP(z). Daarnaast is het uitwisselen van ervaringen een belangrijk element van deze dag die jaarlijks bezocht wordt door ca. 80 collega’s.
€ 255
06 Sep
Sep
18:00

Medice BV

Physical course - single
Van der Valk - Eindhoven
3
Na afloop van deze nascholing kent u de uitgangspunten voor het optimaal doseren van deze medicatie, bent u bekend met de bijwerkingen en kunt u deze managen.
Free
Company Logo
06 Sep
Sep
20:00

Vereniging Arts en Leefstijl

Webinar
Online
1-2
In deze scholing wordt ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en de toepasbaarheid. Er wordt een nieuw algoritme voor diagnostiek en monitoring voorgesteld waarover gediscussieerd kan worden. Tevens wordt patiënt casuïstiek uit de diabetes subtyperingspilot besproken, die in 2019 uitgevoerd is in Leiden, zodat je als deelnemer feeling krijgt met de materie. Na deze scholing kun je dan ook zelf de afweging maken of (een vorm van) subtypering gewenst en haalbaar is in de eigen praktijk.
€ 50
Company Logo
07 Sep
Sep
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
6
Deze training is bedoeld om op alle mogelijke niveaus werkbare inzichten en concrete handvatten te verschaffen, teneinde met overzicht en rust het juiste plan van aanpak uit te voeren.
€ 360
07 Sep
Sep
19:00

Cohaesie Zorg B.V.

Webinar
Online
2
Tijdens deze nascholing komt een aantal onderwerpen naar voren die van belang zijn voor het optimaal behandelen, het aanhouden van de juiste referentiewaarden en kwaliteit van het leven van kwetsbare ouderen met diabetes.
Free
08 Sep
Sep
16:15

Boerhaave Nascholing

Physical course - single
Online
0-4
Wist u dat 9 van de 10 patiënten die een penicilline allergie melden, veilig met penicillines behandeld kunnen worden? In deze cursus leren deelnemers omgaan met antibioticum allergie in de dagelijkse praktijk.
€ 45
09 Sep
Sep
08:30

IEDEREDAG

Physical course - single
Haven van Katwoude
Tijdens deze dag vertoeven we op het Markermeer. We kijken hoe een missie en visie jouw bedrijf kan helpen in het behalen van doelen.
€ 750
Company Logo
09 Sep
Sep
08:30

Universiteit Maastricht

Physical course - single
Online
18
Het doel van het leiderschapsontwikkelingsprogramma is om cursuscoördinatoren te ondersteunen bij het verbeteren van hun leiderschapskwaliteiten.
Free
Company Logo
14 Sep
Sep
00:00

KennisConnect

Physical course - series
Boerderij Mossel
21
Deze 3-daagse training richt zich op apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied.
€ 1875
14 Sep
Sep
09:30

PAOFarmacie

Webinar
Online
3.5
Anemie en vitamine deficiënties zijn veelvoorkomende aandoeningen bij oudere patiënten die ons regelmatig voor klinische dilemma’s plaatsen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de oorzaken, gevolgen, diagnostiek en behandeling van de verschillende typen anemie. Daarnaast is aandacht voor klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan vitamine B1 en B6 én de laatste stand van zaken voor wat betreft de behandeladviezen over suppletie van vitamine D en calcium. Aan de hand van casuïstiek leert u door klinisch farmaceutisch te redeneren een afgewogen behandeladvies te formuleren passend bij de situatie van de patiënt
€ 195
15 Sep
Sep
09:00

Universiteit Maastricht

Physical course - single
Online
6
Aan feedback op medisch handelen is iedereen nu wel gewend, maar hoe zorg je dat de andere competenties ook voldoende aan bod komen?
€ 375
Company Logo
16 Sep
Sep
09:00

Stichting DOKh

Physical course - single
Egmond aan Zee
6
De Dag van de Eerstelijn in Egmond aan Zee
Free
Company Logo
16 Sep
Sep
09:30

Medilex BV

Physical course - series
La Vie Utrecht
25
Het leren coachen van gelijkwaardige collega's
Leer alles wat u moet weten om uw collega's effectief te coachen!
€ 1495
Company Logo
16 Sep
Sep
12:30

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
4
De nascholing Hematologie en ontsteking behandelt de functie van de verschillende bloedcellen en de diagnostiek van afwijkingen van het bloedbeeld. De docent gaat in op de (patho)fysiologie van hemostase en trombose. U leert welke geneesmiddelen invloed hebben op de hemostase en welke middelen kunnen leiden tot afwijkingen in het bloedbeeld. Ook komt de diagnostiek van ontstekingen met bijbehorende markers aan de orde.
€ 240
21 Sep
Sep
09:00

PAOFarmacie

Physical course - single
BCN Utrecht
9.5
In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. Grondige farmacotherapeutische kennis, klinisch redeneren en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen zijn hierbij essentiële vaardigheden. Ook is een goede communicatie met de relevante partijen in het veld, zoals huisartsen en specialisten, een vereiste. De nascholingen van BIG-6: Klinische farmacotherapie brengen op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze de kennis en competenties van de apotheker als behandelaar up-to-date. In zes nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door gespecialiseerde apothekers en artsen. Zo kan de apotheker optimaal invulling geven aan zijn rol als geneesmiddeldeskundige in de eerste lijn.
€ 495
map icon