TALISMAN

TALISMAN-cursusTALISMANALS-algoritme

Talisman® staat voor Thematisch Advanced Life Support Management. De cursus beoogt middels een uniek onderwijsconcept een verdieping te bieden binnen advanced life support onderwijs. De cursus is grotendeels ‘learner-centered’: u bepaalt uw eigen leerdoelen…!

31 mei 2024
795
6 Points
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Regular € 795
Includes : lunch

Date and Location

31 mei 2024
08:15
17:00
Meidoornkade 18, 3992AE, Houten
28 jun. 2024
08:15
17:00
Meidoornkade 18, 3992AE, Houten
20 sep. 2024
08:15
17:00
Meidoornkade 18, 3992AE, Houten
04 okt. 2024
08:15
17:00
Meidoornkade 18, 3992AE, Houten
15 nov. 2024
08:15
17:00
Meidoornkade 18, 3992AE, Houten
16 dec. 2024
00:00
17:00
Meidoornkade 18, 3992AE, Houten

Professions

Anesthesioloog
6 Points
ABAN
Arts
6 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
6 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
6 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
6 Points
ABAN

Goals

(overstijgend) Advanced Life Support management.
Klinisch redeneren.
Interpretatie aanvullend (bedside) onderzoek.
Thema-specifieke (verdiepende) leerdoelen.
Hanteren en toepassen van CRM-principes (team performance).
Uitvoeren van een team debriefing (after-action review).
Description

Wat is Talisman®?

Talisman® staat voor Thematisch Advanced Life Support Management. De cursus beoogt middels een uniek onderwijsconcept een verdieping te bieden binnen advanced life support onderwijs.


De cursus is grotendeels ‘learner-centered’: u bepaalt uw eigen leerdoelen…!

De content van de cursus bestaat hoofdzakelijk uit alledaags voorkomende patiëntcasuïstiek, verwerkt tot een simulatiescenario. Deze scenario’s zijn, waar relevant, aangepast aan de normale dagelijkse manier van werken waarbij ook aanvullende diagnostiek tot ieders beschikking staat.


De Talisman® cursus gaat ervan uit dat deelnemers allemaal hun eigen kennis en ervaring meenemen om vervolgens als team een gesimuleerde (peri-)arrest casus te behandelen. Na afloop van het scenario evalueert het team haar eigen performance (team-based learning), ondersteund door de aanwezige ‘facilitators’. Aansluitend aan deze debriefing vindt een interactieve theoretische verdieping plaats van de gewenste leerdoelen (small group discussion). Aanvullend aan de scenario’s kent elke Talisman® cursus één of meerdere ‘expert session(s)’ waarin een specifiek aspect plenair verder wordt uitgediept. De totale duur van de cursus bedraagt één dag.


Life-long learning

Om een ‘life-long learning’ mogelijk te maken, is het streven om elke 3 jaar een nieuwe ‘module’ beschikbaar te stellen. Voor alle modules geldt dat de scenario’s alledaagse casuïstiek behelst die zich op elk moment van de dag in elk ziekenhuis kan aandienen. De modules zijn voorzien van ‘kleuren’ zodat het voor deelnemers duidelijk is welke module zij reeds hebben gevolgd.


De modules kennen geen verplichte volgorde. De module ‘paars’ is de eerst ontwikkelde module (voorheen ‘cardio’ genoemd); de module ‘oranje’ is de (nieuwe) module uit 2023.


Voor wie is de Talisman® cursus?

Van de participerende deelnemers wordt verwacht dat zij regelmatig reanimaties uitvoeren en daarbij (boven)protocollair kunnen en mogen acteren. Om deze reden wordt ook bewust géén ALS-studiemateriaal voorafgaand aan de cursus toegestuurd.

Na afloop van de cursus ontvangen deelnemers de literatuur welke ten grondslag ligt aan de behandelde content op digitale wijze.


Door wie wordt de Talisman® cursus gegeven?

De Talisman® cursus wordt begeleid door ter zake kundige medische professionals met ruime ervaring in advanced life support zorg. De facilitator-deelnemer ratio bedraagt 1:3.


Assessment en erkenning van de cursus

De Talisman® cursus kent een continuous assessment en is door de ABAN erkend als algemene nascholing (6 punten). Hoewel de Talisman® cursus geen vervanging is van de bekende ERC/NRR Advanced Life Support-cursus, is deze wel erkend als ERC/NRR Advanced Life Support refresher cursus (hiervoor gelden de eisen zoals opgesteld door de Nederlandse Reanimatie Raad ten aanzien van ALS herhaalfrequentie).


Afsluitend

Spreekt een praktische en pragmatische cursus op het gebied van advanced life support zorg u aan? Schrijf u dan snel in voor een ontspannen onderwijsdag… Graag tot ziens in ons trainingscentrum!

QT Time BV

cursus@qttime.nl
075040
18, Meidoornkade, Houten, 3992AE