e-Xpert VMS: High-risk medicatie

medicijnenmedicatiehigh riskrisicovolle medicatie

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met het bereiden en/of toedienen van risicovolle medicatie.

19.95
1-2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 19.95

Professions

Anesthesiemedewerker
2 Points
NVAM
Operatieassistent
1 Points
LVO
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
1 Points
V&VN
Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)
1 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
1 Points
V&VN
Description

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met het bereiden en/of toedienen van risicovolle medicatie. Fouten bij de bereiding en toediening van risicovolle medicatie kunnen leiden tot voorkombare complicaties. In het kader van de VMS thema’s wordt de student in deze module geschoold in het veilig bereiden en toedienen van risicovolle medicatie.


ExpertCollege BV

Wie weet beter waar de behoefte aan kennis ligt dan de mensen van de werkvloer? Het ExpertCollege team bestaat uit artsen en verpleegkundigen die hun klinische werkzaamheden en ervaring combineren met onderwijsontwikkeling. Zij worden bijgestaan door de beste grafische ontwerpers en software designers. De resultaten: e-learning met een leerervaring zoals u nog nooit eerder heeft meegemaakt. Het leersysteem, de animaties, het gebruiksgemak en de medische inhoud vullen elkaar op een vloeiende en praktische wijze aan. Doorloop de opleidingen en ontdek, net als velen voor u, dat de e-learning van ExpertCollege precies die kennis biedt op de gebieden waar u als zorgprofessional naar op zoek bent. Een goede ondersteuning is voor ons vanzelfsprekend. Altijd staan onze technische, inhoudelijke en strategische experts voor u klaar. Voor de kleinste vragen tot instellingsbrede implementatietrajecten kunt u vertrouwen op ons deskundig advies.
info@expertcollege.com
0205453380
1, Gondel, Amstelveen, 1186 MJ