Professions
Companies
count-province
33 Results
Ambulancechauffeur

E-Learning

course image
Free

Antibiotica-allergie

31 Mar
Mar
13:30

ACM Opleidingen

Physical course - single
ACM Opleidingen
Om onderwijs te geven in kinderreanimatie dien je een speciale opleiding te volgen voor PBLS-instructeur. In deze opleiding wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij (jonge) kinderen en de vaardigheden die bij Paediatric Basic Life Support (PBLS) van toepassing zijn. Speciaal voor instructeurs, opgeleid door ACM opleidingen, is het instructeurs- en cursistenpakket ‘Basale Reanimatie kinderen’ ontwikkeld. Met dit pakket heb je alles in handen om zelf een cursus te verzorgen. Tijdens de cursus PBLS kun je dit pakket uitvoerig bekijken. De cursist dient tijdens de cursus een examen af te leggen. Daarnaast wordt de kandidaat-instructeur tijdens de cursus voortdurend geëvalueerd op inzet, gedrag en de omgang met de materialen. Deze evaluatie wordt ook meegenomen in de eindbeoordeling.
€ 85
Company Logo
11 Apr
Apr
09:30

ACT-EMDR Centrum Nederland

Physical course - series
Cursus- en Vergadercentrum Domstad
12-37
wij leiden diverse professionals op om ACT therapie, training of coaching te geven aan mensen waarvoor ze bevoegd zijn om mee te werken vanuit hun vooropleiding.
€ 730 - 760
13 Apr
Apr
12:30

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Webinar
Online
Dit webinar vergroot het bewustzijn van en de kennis over het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie onder studenten bij zorgverleners, onderwijs- en preventieprofessionals. Daarnaast geeft het inzicht in ieders rol bij het terugdringen van dit oneigenlijk gebruik.
Free
Company Logo
Course banner
17 Apr
Apr
09:00
€ 410

ACM Opleidingen

Physical course - single
ACM Opleidingen
7
Spoedeisende Geneeskunde
De cursus ABCDE Methodiek is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de arts en verpleegkundige. Tijdens de cursusdag worden theorie en praktijk afgewisseld. De arts, verpleegkundige en de physician assistants krijgen oefeningen, praktische vaardigheden en scenariotraining aangereikt.
Course banner
€ 410
Company Logo
Course banner
08 May
May
08:30
€ 750

ACM Opleidingen

Physical course - series
ACM Opleidingen
11
Wil je als zelfstanding instructeur Basic Life Support (BLS-AED) kunnen optreden? Dan kun je bij OSG/ACM terecht voor de opleiding Instructeur Basic Life Support (BLS-AED). Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Om onderwijs te geven in reanimatie, dien je een opleiding te volgen voor BLS-instructeur.
Course banner
€ 750
Company Logo
17 May
May
09:30

Congressen MetZorg

Physical course - single
ReeHorst
5
Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, neemt in snel tempo toe. De bedoeling is dat die zorg vooral thuis verleend wordt. De wijkverpleging speelt daardoor een steeds belangrijker rol in de zorgketen. Daarnaast wordt de zorg die verleend moet worden steeds complexer; wijkverpleegkundigen en -verzorgenden moeten zo langzamerhand werkelijk van álle markten thuis zijn. Waar loop jij als wijkverpleegkundige of -verzorgende op dit moment het vaakst en meest tegenaan? Aan welke informatie en ondersteuning heb je behoefte? Tijdens dit congres proberen we jou te helpen door in te gaan op veel voorkomende problemen en daar oplossingen voor te bieden.
€ 254.1
€ 229.9
24 May
May
09:30

Congressen MetZorg

Physical course - single
ReeHorst
5
Zeventig procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Daarmee is het de meest voorkomende vorm van dementie. Op dit moment lijden ongeveer 195.000 Nederlanders aan deze ongeneeslijke hersenziekte en dit aantal neemt alleen maar toe. Voor zorgverleners is het niet altijd gemakkelijk om om te gaan met deze patiënten, omdat ze geheugen-, communicatie-, en gedragsproblemen hebben. Op het Alzheimercongres worden inzichten en praktische tips gepresenteerd door deskundigen. Tijdens het plenaire programma vertelt Carin Gaemers waar het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ toe geleid heeft en gaan we in op slaapstoornissen, het voorkomen van onvrijwillige zorg, posttraumatische stressstoornissen en de zorg voor jonge mensen met dementie. In de middag volg je twee workshops naar keuze.
€ 254.1
€ 229.9
06 Jun
Jun
19:00

Doktersacademie Friesland

Webinar
Kantoor Dokterszorg
3
Tijdens de scholing behandelt de docent de toetsvragen en hiaten in de kennis. Ook wordt geoefend met het geven van inhalatie-instructie met behulp van demo-inhalatoren
€ 18.5
Company Logo
Course banner
13 Jun
Jun
08:00
€ 598

ACM Opleidingen

Physical course - single
ACM Opleidingen
6-8
Tijdens de refresher training Advanced Life Support (ALS) herhaal je de vaardigheden van het in teamverband uitvoeren van een specialistische reanimatie van volwassenen. Deze training is NRR/ERC gecertificeerd.
Course banner
€ 598
Company Logo
Course banner
30 Jun
Jun
08:30
€ 155

ACM Opleidingen

Physical course - single
ACM Opleidingen
3-4
Iedereen kan leren reanimeren. In de cursus Basic Life Support (BLS-AED) bij ACM Opleidingen leer je hoe je iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) zo goed mogelijk kunt helpen. Wanneer je geconfronteerd wordt met een persoon met een hartstilstand leer je door middel van theorie en het oefenen van vaardigheden hoe je in deze situatie het beste kunt handelen. Zo leer je onder meer hoe het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassage) te geven en een AED te gebruiken.
Course banner
€ 155
Company Logo
30 Jun
Jun
09:30

NSPOH

Physical course - single
NSPOH-Welgelegen (10e)
5
Als doktersassistent kun je vragen krijgen over anticonceptie en zwangerschapsonderbreking. Ook kun je te maken krijgen met vermoedens van seksueel geweld. Wil jij hier optimaal op voorbereid zijn, zodat je cliënten zo goed mogelijk kunt adviseren en verwijzen? Doe dan deze eendaagse module.
€ 380
Company Logo
08 Sep
Sep
10:00